معادلات دیفرانسیل معمولی

درس معادلات دیفرانسیل معمولی

درس معادلات دیفرانسیل معمولی یکی از دروس اساسی در رشته‌های مهندسی و علوم پایه است که به بررسی و حل معادلات دیفرانسیل که در آن‌ها تنها یک متغیر مستقل وجود دارد، می‌پردازد. این درس به دانشجویان این امکان را می‌دهد تا با انواع مختلف معادلات دیفرانسیل معمولی و روش‌های حل آن‌ها آشنا شوند

تسلط بر این درس برای پیشبرد تحلیل‌ها و تحقیقات علمی در زمینه‌های مختلف علمی و مهندسی بسیار مهم است و به دانشجویان کمک می‌کند تا پدیده‌های مختلف دنیای واقعی را از طریق مدل‌سازی ریاضی بهتر درک کنند.

سر فصل های درس:

 • تعاریف و کلیات

 • تشکیل معادله دیفرانسیل

 • مسیر های قائم

 • معادلات تفکیک پذیر

 • معادلات همگن

 • معادلات دیفرانسیل کامل

 • فکاکتور انتگرال گیری

 • معادلات دیفرانسیل خطی مرتبه اول

 • معدلات مرتبه اول که نسبت به مشتق حل نشده اند

 • روش تکرار پیکارد

 • قضایای مربوط به وجود یکتایی

 • معادلات خطی مرتبه دوم

 • معادلات خطی مرتبه دوم همگن با ضرایب ثابت

 • معادلات خطی همگن از مرتبه دلخواه n با ضرایب ثابت

 • معادلات خطی غیر همگن مرتبه دوم

 • روش عمومی برای حل معدلات خطی غیر همگن

 • حل معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت بوسیله روش اپراتور

 • اوپراتور معکوس

 • روش حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم در حالات خاص

 • سری

 • حل معادلات دیفرانسیل با سری توانی

 • معادله لژاندر، چند جمله ای لژاندر

 • روش توسعه یافته سری توانی، روش فروبنیوس

 • تابع گاما

 • معادله بسل، تابع بسل نوع اول

 • تابع بسل نوع دوم

 • روش حذفی

 • روش اپراتور

 • تبدیل لاپلاس

 • تبدیل لاپلاس مشتق

 • تبدیل لاپلاس انتگرال

 • قضایای انتقال

 • مشتق گیری از تبدیل لاپلاس

 • انتگرال  گیری از تبدیل لاپلاس

 • کانولوشن

 • تبدیل لاپلاس توابع متناوب

 • دستگاه معادلات دیفرانسیل

دکتر علیرضا امیری اسفرجانی

مطالب مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورد نیاز:

نکته مهم : هر عنوان کتاب با نام معادلات دیفرانسیل معمولی مورد تایید است.

پروژه درس:

توضیح:  کدی بنویسید که یک معادله دیفرانسیل معمولی را بگیرد و آنرا در نقاط دلخواه به صورت عددی حل نماید.

نحوه نحویل:  به صورت فایل و  نمونه مثال حل شده در یک ایمیل

AlirezaAmiri110@gmail.com

نام گذاری صحیح:

پروژه درس - نام دانشگاه - نام دانشجو - شماره دانشجویی

زمان: روز آزمون پایانی

توضیح :  راجع به انواع روش‌های عددی حل معادلات دیفرانسیل ارایه دهید و چند مثال با آن حل نمایید.

توضیحات باید ساده و قابل فهم و مختصــــــــــــــــر باشد.

نحوه نحویل:  به صورت فایل پاورپوینت – و تحویل در دیسک 

زمان :  تا قبل از آخرین جلسه ترم

 

موضوع:

کاربردهای معادلات دیفرانسیل را پیدا کنید. ترجیحا در مورد یک محدوده مشخص کاریردی

نحوه نحویل:  به صورت فایل ورد در یک ایمیل

AlirezaAmiri110@gmail.com

نام گذاری صحیح:

پروژه درس - نام دانشگاه - نام دانشجو - شماره دانشجویی

زمان: روز آزمون پایانی

آموزش ویدیویی:

دانشجویان عزیز می توانید با مراجعه به یوتیوب (Dr.AlirezaAmiriEsfarjani) آموزش های تصویری مطالب مورد نیاز را ببینید.