دانشمندان مسلمان

دین اسلام به عنوان برترین دین الهی، همیشه و در همه حالات توجه به فراگیری علم داشته است همانگونه که پیامبر گرامی(ص) در حدیثی می­فرمایند:

” علم را فراگیرید هرچند که در سرزمینی بسیار دور (چین) باشد.”

بنا به توصیه­های دین مکرم اسلام وظیفه هر مسلمان بهترین بودن در زمینه علمی خود می­باشد، با مراجعه به تاریخ و گذشتگان در می­یابیم بسیاری از اکتشافات بزرگ توسط مسلمان صورت گرفته است و آنان بهترین­ها در زمان خود بوده­اند، که در این فصل به معرفی برخی از نام­آوران و بزرگان و اندیشمندان که در زمینه علم فیزیک اثر گذار بوده­اند پرداخته می­شود.اما با تاسف باید بیان کرد که بسیاری از دستآورد­­های مسلمانان یا در تاریخ به درستی ثبت نشده­اند یا توسط مزدوران استعمارگر تحریف شده و به نام خودشان ثبت گردیده است.

دانشمندان غیر مسلمان