ویژگی‌های افراد اخلاق

خصوصیات ذهنی

خصوصیات ذهنی افراد خلاق به شرح زیر است:

کنجکاوی ، دادن ایده‌های زیاد درباره یک مسئله ، ارائه ایده‌های غیرعادی ، توجه فوق‌العاده به جزئیات ، دقت و حساسیت نسبت به محیط بخصوص به نکاتی که به نظر دیگران عادی به نظر می‌رسد ، روحیه انتقادی ، علاقه زیاد به آزمایش و تجربه ، نگرش مثبت نسبت به نوآفرینی ، انعطاف‌پذیری و ادراک و دست کشیدن از چارچوب‌های ذهنی ، ابتکار در ارائه پیشنهادهای جدید و …

خصوصیات عاطفی

خصوصیات عاطفی افراد خلاق به شرح زیر است:

آرامش و آسودگی خیال ، شوخ‌طبعی ، علاقه به‌سادگی و بی‌تکلفی در جنبه‌های مختلف زندگی ، دلگرمی و امید به آینده ، توانایی برقراری ارتباط عمیق و صمیمانه با دیگران ، اعتمادبه‌نفس و احترام به خود ، شهامت ، صبر و شکیبایی و …

خصوصیات اجتماعی

خصوصیات اجتماعی افراد خلاق به شرح زیر است:

پیش‌قدمی در قبولی و رویارویی با مسائل ، مسئولیت‌پذیری و توانایی سازمان دادن به فعالیت‌های مختلف ، قدرت جلب حس اعتماد و اطمینان دیگران.