موانع خلاقیت

موانع خلاقیت

برخی از موانع خلاقیت به شرح زیر است:

  • قالب‌های ذهنی، تعصب و پیش‌فرض‌ها و عادت‌ها
  • عدم هوش کافی و خودبینی و به‌حساب نیاوردن دیگران
  • عدم تحصیلات کافی و دانش
  • ندیدن مشکل از زوایای مختلف
  • سختی تعریف دقیق و صحیح
  • تمایل به محدود کردن قلمرو مشکل
  • استفاده نکردن از حواس 5 گانه
  • موانع احساسی و هیجانی
  • عدم خیال‌پردازی به دلیل وقت تلف کردن و دیوانگی
  • بازیگوشی فقط مخصوص کودکان است.