پرورش خلاقیت _ مقایسه تکنیک‌های فردی و گروهی

همه تکنیک های خلاقیت را می‌توان هم به‌صورت فردی و هم به‌صورت گروهی ، انجام داد که هرکدام نیز مزایا و معایب خاص خودش را دارد مثلاً یکی از بزرگ‌ترین فواید انجام تکنیک‌ها در گروه ، استفاده از طیف وسیع و متنوع ایده‌هاست که فوق‌العاده قدرتمند عمل می‌کند و یکی از معایب آن‌هم این است که در گروه‌های خیلی بزرگ ، احتمالاً همه افراد ، مشارکت نمی‌کنند و وابسته به فکر دیگران می‌شوند.

حالا همین دو مورد را برای حالت ردی در نظر می‌گیریم ، بزرگ‌ترین عیب آن این است که متکی به ذهن یک نفر است و بزرگ‌ترین حسن آن نیز این است که همه توان ذهنی یک فرد درگیر می‌شود و به همین دلایل ، به‌طور کامل نمی‌شود به تکنیک های خلاقیت ، صفر و صد نگاه کرد و فقط آن‌ها را منحصراً گروهی و یا فردی معرفی کرد و شاخه دیگری به نام تکنیک های فردی – گروهی نیز به آن اختصاص دارد و اغلب تکنیک های فردی را گروهی و تکنیک های گروهی را به‌صورت فردی نیز می‌توان استفاده کرد و فقط باید در نظر داشت اینکه تکنیک را به‌صورت فردی انجام می‌دهیم و یا گروهی ، بستگی به شرایط ، مخاطبان ، نوع مسئله ، زمان و بسیاری از پارامترهای دیگر دارد.