سم‌های کشنده خلاقیت

  •  این‌ها فرضیه است ، اهل عمل باش.
  • اشتباه چیز بدی است.
  •  این مشکل و مسئله به من مربوط نیست.
  • احمق (ابله ) نشو.
  •  شوخی موقوف
  •  من نمی‌توانم.
  •  یکی از سم‌های خلاقیت و تفکر خلاق این است که این‌طور فکر کنیم:

چون توانایی و دانش کافی برای اجرا و پیاده‌سازی ایده خلاقانه خود را ندارم ، پس خلاقیت بی‌فایده است یا اینکه در حیطه تخصص و تحصیلات من نیست ، اما فرد خلاق باید بداند که با تشکیل تیمی متخصص و مرتبط با ایده خلاقانه‌اش ، تحقق ایده و خلاقیتش دست‌یافتنی و ممکن می‌شود بنابراین یکی دیگر از سم‌های کشنده خلاقیت ، عدم توانایی انجام کار تیمی و همکاری تیم است و چون ایرانیان در انجام کارهای تیمی ضعیف‌اند در جایگاه 75 فهرست جهانی خلاقیت قرار دارند.