پرورش خلاقیت _ تکنیک‌های خلاقیت

پرورش خلاقیت _ تکنیک‌های خلاقیت

تکنیک‌های خلاقیت به‌عنوان ابزاری برای رشد خلاقیت و افزایش توان حل خلاق مسئله است و کمک بسیاری به افزایش خلاقیت فرد می‌کند . به‌عبارت‌دیگر هر یک از تکنیک های خلاقیت ، مرحله یا مراحلی از فرآیند خلاقیت را تقویت می‌کند که این تکنیک‌ها معمولاً فردی ، گروهی و یا فردی – گروهی‌اند.

هدف آشنایی با تکنیک های خلاقیت این است که :

  •  آشنایی خوانندگان با مفهوم خلاقیت و منابع آن
  •  آشنایی خوانندگان با گزیده‌ای از کاربردی‌ترین تکنیک های خلاقیت
  •  افزایش توان ایده پردازی خوانندگان برای دست‌یابی به راه‌حل‌های بهتر در حل مسائل