تعریف خلاقیت

خلاقیت یعنی کنار زدن همه محدودیت‌ها و کشف راه‌هایی فراتر از روش‌های رایج و آفرینش و اختراع فعالیت‌ها و چیزها و ایده‌ها و فرصت‌های جدید و به‌کارگیری توانایی ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید که این همان ویژگی مهم در تعریف واژه مهندسی و فعالیت‌های آن است.

به بیان ساده‌تر ، خلاقیت یعنی مواجهه با مسائل سخت و نامربوط و توانایی حل مسائلی که فرد قبلاً حل آن‌ها را نیاموخته است (Weisberg ) و فرآیندی که نتیجه آن ، کار تازه و یا بهبود وضعیت فعلی باشد که توسط گروهی یا فردی در یک‌زمان ، مفید و ارزشمند واقع شود (stein) پس وقتی سخن از خلاقیت به میان می‌آید ، هم‌زمان دو واژه ابتکار به معنی ایده نو و تازه‌ای که قبلاً وجود نداشته است و نوآوری یعنی مرحله عملی کردن ایده خلاقانه که ایده انبوه نیز در آن گنجانده‌شده است. و در چندین کلمه پایانی ، خلاقیت یعنی تفکر خلاق و منطقی و وسعت عمل و پیش‌بینی‌های ذهنی ، پس خلاقیت نقطه آغاز نوآوری است.

اما خلاقیت از دیدگاه روانشناسان به چه معناست؟

روانشناسان میگویند ، خلاقیت یکی از جنبه‌های اصلی تفکر یا اندیشیدن است ، تفکر عبارت است از فرآیند بازآرایی یا تغییر اطلاعات و نمادهای کسب‌شده موجود در حافظه درازمدت و 2 نوع دارد :

  •  تفکر همگرا: این تفکر ، فرآیند بازآرایی یا دوباره‌سازی اطلاعات و نمادهای کسب‌شده موجود در حافظه درازمدت است.
  •  تفکر واگرا: این تفکر ، فرآیند ترکیب و نوآوری اطلاعات و نمادهای کسب‌شده موجود در حافظه درازمدت است.

پی نتیجه می‌گیریم که خلاقیت یعنی تفکر واگرا ، زیرا ارتباط مستقیمی با قوه تخیل و توانایی تصویرسازی دارد که این توانایی عبارت است از فرآیند تشکیل تصویرهایی از پدیده‌های ادراک‌شده در ذهن و خلاقیت نیز یعنی فرآیند یافتن راه‌های جدید برای انجام دادن بهتر کارها و توانایی ارائه راه‌حل‌های جدید برای حل مسائل و ارائه فکرها و طرح‌های جدید برای تولیدات و خدمات جدید و استمرار آن‌ها.