تعاریف مرتبط با خلاقیت

تعریف ایده:موضوع یا راه‌حل جدیدی که به ذهن ما می‌رسد ، چیزی که قبلاً وجود نداشت ، پس خلاقیت یعنی خلق ایده‌های جدید.

تعریف فرصت:فرصت یعنی تبدیل ایده به کسب‌وکار که دیگران به آن نیاز داشته و برای آن هزینه کنند .(startup)

تعریف کشف:کشف یعنی آشکار کردن و بهره‌برداری و پرده برداشتن از چیزی که وجود داشته ، ولی کسی متوجه آن نشده است و یا آن‌ها درک نکرده است مانند میکروسکوپ توسط پاستور یا جاذبه توسط نیوتون.

تعریف اختراع: اختراع یعنی ایجاد کردن و دست‌یابی به چیزی یا روشی جدید که قبلاً ناشناخته بوده است مانند اشعه X ، برق و…

تعریف نوآوری: نوآوری یعنی خلقی که ارزش قابل‌توجهی برای فرد ، صنعت ، جامعه و کشور دارد و دارای مفهومی اقتصادی و علمی است ، به‌عبارت‌دیگر نوآوری یعنی تلاش برای تبدیل ایده‌های خلاق به محصول که اقتصادی بالایی دارد و می‌تواند تدریجی و یا ناگهانی ، ساده و یا ترکیبی باشد.

نوآوری = فرآیند + خلاقیت

نوآوری = انتفاع (برخورداری ) + اختراع + مفهوم

خلاقانه‌ترین نوآوری‌ها ، زمانی تحقق پیدا می‌کند که افراد از دیدگاهی متفاوت ، به یک مسئله مشترک بنگرند