سنجش خلاقیت _ آزمون اول

تست سنجش خلاقیت تورنس Torrance

آزمون سنجش خلاقیت تورنس ، یکی از معتبرترین آزمون‌های روانشناسی در زمینه سنجش خلاقیت است.آزمودن سنجش خلاقیت تونس ، یکی از آزمودن های استاندارد برای سنجش میزان خلاقیت افراد ، بخصوص در سنین دبستانی تا بعد از لیسانس است.این آزمون‌ها ، بیش از هر آزمون دیگری در پژوهش و اندازه‌گیری‌های تربیتی ، مورداستفاده قرارگرفته است.تاکنون در بیش از 2000 پژوهش که در مجلات معتبر علمی چاپ‌شده است ، از آزمون تورنس به‌عنوان وسیله اندازه‌گیری خلاقیت ، استفاده‌شده است.

در تست تورنس مشخص می‌شود که شما چگونه این مراحل گوناگون را در ذهنتان مدیریت می‌کنید ؛ یعنی سؤال‌های مختلفی درزمینهٔ مرحله درک صورت‌مسئله ، مرحله ارائه پیشنهادها ، مرحله تصمیم‌گیری ، مرحله اجرا و … وجود دارد که توانایی شمارا در این زمینه محک میزند و اکثر دانشمندان و محققان ، معتقدند که اساس قدرت انسان ، ناشی از خلاقیت اوست.

تورنس معتقد بود که هیچ راهی برای موفقیت مستقیم خلاقیت وجود ندارد و تنها می‌توان از طریق فرآیندهای مربوط به نحوه تصمیم‌گیری و تکنیک های آن‌که قبلاً شرح داده شد و عبور از مراحل حل یک مسئله ، میزان خلاقیت یک نفر را مشخص کرد و خلاقیت را ترکیبی از 4 عنصر اصلی زیر می‌دانست:

1 ) سیالی : قدرت تولید ایده‌ها و جواب‌های فراوان

2 ) انعطاف :توانایی لازم برای تغییر جهت فکری یا توانایی تولید ایده‌های متنوع

3 ) ابتکار: توانایی تولید ایده یا اصول نو و بدیع یعنی پاسخ فرد قبلاً دیده نشده باشد و جدید و نو باشد ، مانند همان جواب معادله X=7  که بسیار خلاصه بود و توسط دانشجو در جلسه امتحان نوشته‌شده بود.

4 ) بسط:توانایی توجه به جزئیات وابسته به یک ایده یعنی افراد خلاق به جزئیات یک ایده ، توجه بیشتری نشان می‌دهند.

شروع آزمون:

1- وقتی با یک مسئله خیلی مشکل روبرو می‌شوید، چه می‌کنید؟

الف ) گریه می‌کنم ، چون فکر نمی‌کنم بتوانم مسئله را حل کنم

ب ) گریه نمی‌کنم ، اما ناراحت می‌شوم

ج ) سعی می‌کنم راه مناسبی برای حل مسئله بیابم

 

2- اگر سرگرم ساختن وسیله‌ای باشید و ناگهان بفهمید که قطعه‌ی مهمی از آن را گم‌کرده‌اید ، چه می‌کنید؟

الف ) کار را متوقف می‌کنم

ب ) سعی می‌کنم قطعه گم‌شده را پیدا کنم و اگر نتوانم آن را پیدا کنم ، کار را متوقف می‌کنم

ج ) قطعه گم‌شده را پیدا می‌کنم و اگر نتوانم آن را پیدا کنم،  به هر جای آن قطعه دیگری می‌سازم

 

3 ) وقتی در مکان عمومی هستید ، آیا سعی می‌کنید حدس بزنید افرادی که دور شما هستند درباره چه چیزی بحث می‌کنند؟

الف ) هرگز علاقه‌مند نیستم حدس بزنم دیگران درباره چه چیزی بحث می‌کنند

ب ) گاهی دوست دارم حدس بزنم دیگران درباره چه چیزی بحث می‌کنند

ج ) همیشه دوست دارم حدس بزنم دیگران درباره چه چیزی بحث می‌کنند

 

4- آیا از حل مسائل دشوار لذت می‌برید؟

الف ) خیر ، از حل مسائل دشوار لذت نمی‌برم

ب ) به‌ندرت ، از حل مسائل دشوار لذت می‌برم

ج ) اغلب ، از حل مسائل دشوار لذت می‌برم

 

5- اگر عضو گروهی باشد که باید مسئله‌ای را با همکاری یکدیگر حل کنند ، چه می‌کنید؟

الف ) خودم کاری نمی‌کنم و می‌گذارم اعضای دیگر گروه مسئله را حل کنند

ب ) گاهی در آنچه گروه انجام می‌دهد ، شرکت می‌کنم

ج ) به‌طور فعال ، در آنچه گروه انجام می‌دهد شرکت می‌کنم

 

6- وقتی با مسئله تازه‌ای روبرو می‌شوید ، معمولاً چه می‌کنید؟

الف ) از کسی می‌خواهم آن را برایم حل کند

ب ) سعی می‌کنم با کمک کس دیگری آن را حل کنم

ج ) سعی می‌کنم اطلاعات بیشتری به دست آورم تا بتوانم خودم آن را حل کنم

 

7- اگر درگیر حل مسئله مشکل ریاضی باشید ، چه می‌کنید؟

الف ) از معلم با شخصی می‌خواهم به من کمک کند

ب ) یک کتاب ریاضی مربوط به مسئله را می‌خوانم

ج ) از کتابی که در دسترس دارم استفاده می‌کنم

 

8- وقتی در گروهی برای حل مسئله‌ای کار می‌کنید ، اعضای گروه چگونه از نظریات مبتکرانه شما استقبال می‌کنند؟

الف ) به‌ندرت از نظریات مبتکرانه من استفاده می‌کنند

ب ) گاهی از نظریات مبتکرانه من استفاده می‌کنند

ج ) بیشتر از نظریات مبتکرانه من استفاده می‌کنند

 

9- وقتی با مشکل غیرعادی مواجه می‌شوید ، معمولاً آن را چگونه رفع می‌کنید؟

الف ) اغلب از کسی کمک می‌گیرم

ب ) قبل از اینکه از کسی کمک بگیرم ، مدت کوتاهی تلاش می‌کنم تا خودم آن را حل کنم

ج ) مدت بسیار طولانی تلاش می‌کنم تا خودم آن را حل کنم

 

10- آیا به نظر دیگران ، شما سؤالات مشکلی طرح می‌کنید؟

الف ) خیر این‌طور فکر نمی‌کنم

ب ) گاهی این‌طور فکر می‌کنم

ج ) اغلب این‌طور فکر می‌کنم

 

11- آیا معمولاً دوست دارید به کارهای پیچیده دست بزنید؟

الف ) معمولاً به کارهای تازه دست می‌زنم

ب ) گاهی به کارهای تازه دست می‌زنم

ج ) بیشتر به کارهای تازه دست می‌زنم

 

12- وقتی با مسئله پیچیده مواجه می‌شوید چه می‌کنید؟

الف ) سعی می‌کنم خودم را درگیر آن نکنم

ب ) ممکن است زمان کوتاهی برای حل آن تلاش کنم

ج) زمان بسیار طولانی برای حل آن تلاش می‌کنم

 

13- آیا از تجارب تازه لذت می‌برید؟

الف ) از تجارب تازه لذت نمی‌برم

ب ) گاهی از تجارب تازه لذت می‌برم

ج ) از تجارب تازه لذت می‌برم

 

14- وقتی در موقعیتی قرار می‌گیرید که از عهده آن برنمی‌آیید ، چه می‌کنید؟

الف ) اغلب به دیگران متوسل می‌شوم

ب ) گاهی به دیگران متوسل می‌شوم

ج ) معمولاً ترجیح می‌دهم به خودم متکی باشم

 

15- به آنچه که به‌طور مستقل انجام می‌دهید ، چقدر اطمینان دارید؟

الف ) به آنچه که خودم به‌طور مستقل انجام می‌دهم ، اطمینان زیادی ندارم

ب ) به آنچه که خودم به‌طور مستقل انجام می‌دهم، تا حدودی اطمینان دارم

ج ) به آنچه که به‌طور مستقل انجام می‌دهم، اطمینان زیادی دارم

 

16- آیا از انجام آزمایشات علمی لذت می‌برید؟

الف ) از انجام آزمایشات علمی لذت نمی‌برم

ب ) از انجام آزمایشات علمی تا حدودی لذت می‌برم

ج ) از انجام آزمایشات علمی خیلی لذت می‌برم

 

17- آیا هرگز در رؤیا فرومی‌روید؟

الف ) خیر ، من در رؤیا فرونمی‌روم

ب ) گاهی اگر وقت داشته باشم ، در رؤیا فرومی‌روم

ج ) بیشتر اوقات اگر وقت داشته باشم، در رؤیا فرومی‌روم

 

18- در میان مطالب خود ، با چه سهولتی از کلمات استفاده می‌کنید؟

الف ) معمولاً اشکال دارم

ب ) گاهی اشکال دارم

ج ) به‌ندرت اشکال دارم

 

19- بیان شما تا چه اندازه خوب است؟

الف ) مطالب را به‌خوبی بیان نمی‌کنم

ب ) گاهی مطالبم را به‌خوبی بیان می‌کنم

ج ) بیشتر اوقات مطالبم را به‌خوبی بیان می‌کنم

 

20- نوشتن شما تا چه اندازه خوب است؟

الف ) در نوشتن نطریاتم اشکال دارم

ب ) شاید بتوانم نظریاتم را بنویسم

ج ) کاملاً می‌توانم نظریاتم را بنویسم

 

21- اگر عده‌ای از افراد به نحوی غیرمنتظره از شما بخواهند بیشتر از 5 دقیقه درباره موضوعی صحبت کنید ، تا چه اندازه از عهده این کار برمی‌آیید؟

الف ) از عهده‌اش بر نخواهم آمد زیرا برای آن آمادگی نداشته‌ام

ب ) نهایت سعی خودم را خواهم کرد تا از عهده آن بربیایم

ج ) به‌خوبی از عهده آن بر خواهم آمد

 

22- برای توصیف چیزی ، با چه سهولتی به کلمات دست پیدا می‌کنید؟

الف ) معمولاً این کار برایم دشوار است

ب ) گاهی این کار برایم آسان است

ج ) بیشتر اوقات این کار برایم آسان است

 

23- آیا به شغلی علاقه دارید که مستلزم فراهم ساختن اندیشه‌های بسیار باشد؟

الف ) علاقه‌مند نخواهم بود

ب ) شاید علاقه‌مند باشم

ج ) همیشه علاقه‌مند خواهم بود

 

24- برای بیان یک اندیشه با چه سهولتی به کلمات مترادف دست پیدا می‌کنید؟

الف ) معمولاً این کار برایم دشوار است

ب ) گاهی این کار برایم آسان است

ج ) اغلب این کار برایم آسان است

 

25- اگر به‌ناچار در مسابقه‌ای شرکت کنید که در آن باید تا حد امکان کلمه‌های بسیاری را که با حرف ج شروع می‌شوند ، بیان کنید تا چه اندازه از عهده این کار برمی‌آیید؟

الف ) چندان از عهده این کار برنمی‌آیم

ب ) تااندازه‌ای از عهده این کار برمی‌آیم

ج ) در حد خیلی زیادی از عهده این کار برمی‌آیم

 

26- اگر از شما خواسته شود در مسابقه‌ای شرکت کنید که در آن باید چیزهای متعلق به یک طبقه معین ، مانند غذاها یا گیاهان را نام ببرید ، تا چه اندازه از عهده این کار برمی‌آیید؟

الف ) چندان از عهده آن برنمی‌آیم

ب ) تااندازه‌ای از عهده آن برمی‌آیم

ج ) در حد خیلی زیادی از عهده آن برمی‌آیم

 

27- چند جمله می‌توانید بنویسید که همه آن‌ها با کلمه همه شروع شود؟

الف ) می‌توانم فقط چند تا بنویسم

ب ) می‌توانم تعدادی بنویسم

ج ) می‌توانم تعداد زیادی بنویسم

 

28- آیا می‌توانید غیر از کاربرد معمولی اشیا ، موارد استفاده دیگری را برای آن‌ها پیدا کنید؟

الف ) این کار برایم خیلی دشوار است

ب ) شاید بتوانم چند مورداستفاده دیگر را پیدا کنم

ج ) می‌توانم موارد استفاده زیادی را پیدا کنم

 

29- نوشتن تعداد زیادی داستان کوتاه تازه ، چقدر برایتان آسان است؟

الف ) این کار برایم دشوار است

ب ) می‌توانم چند داستان بنویسم

ج ) می‌توانم داستان‌های زیادی بنویسم

 

30- کدام‌یک از موارد زیر برایتان آسان‌ترین است؟

الف ) حفظ یک شعر 10بیتی

ب ) تفسیر یک شعر 10 بیتی

ج ) سرودن یک شعر 10 بیتی

 

31- اگر از شما خواسته شود تا مقاله‌ای برای یک روزنامه درباره جامعه خود بنویسید ، ترجیح می‌دهید درباره کدام‌یک از موارد زیر بنویسید؟

الف ) آنچه را که پیش از آن درباره جامعه‌ام نوشته‌شده است ، خلاصه می‌کنم

ب)  بر آنچه پیش از آن درباره جامعه‌ام نوشته‌شده است ، اطلاعات دیگری می‌افزایم

ج ) پس از مطالعه مطالبی که پیش از آن درباره جامعه‌ام نوشته‌شده است ، به نوشتن مقاله خود اقدام می‌کنم

 

32- از کدام مورد زیر بیشترین لذت را می‌برید؟

الف ) از مطالعه کتاب‌های معروف لذت می‌برم

ب ) از مطالب کتاب‌های معروف و نوشتن چند کتاب لذت می‌برم

ج ) از نوشتن کتاب لذت می‌برم

 

33- در طراحی اسباب‌بازی جدید برای کودکان ، موفق می‌شوید؟

الف ) چندان موفق نخواهم بود

ب ) شاید بتوانم چند طرح ارائه کنم

ج ) می‌توانم طرح‌های بسیاری ارائه کنم

 

34- اگر به‌جای معلم به کلاس کودکستانی بروید و طرح درس نداشته باشید ، تا چه اندازه از عهده آن برمی‌آیید؟

الف ) شکست خواهم خورد

ب ) مشکل خواهم داشت

ج ) موفق خواهم شد

 

35- نوشتن مترادف‌های بسیار برای کلمه سریع چقدر برایتان آسان است؟

الف ) این کار برایم خیلی دشوار است

ب) تااندازه‌ای برایم دشوار است

ج ) این کار برایم آسان است

 

36- فرض کنید همه راه‌های معمولی برای گرم کردن غذا را ازدست‌داده‌اید ، تهیه فهرستی طولانی از راه‌های دیگر چقدر برایتان آسان است؟

الف ) این کار برایم خیلی دشوار است

ب ) تااندازه‌ای برایم دشوار است

ج ) این کار برایم آسان است

 

37- اگر به سخنرانی ناچار شوید ، تا چه اندازه از عهده آن برمی‌آیید؟

الف ) به‌طور کامل از روی یادداشت‌هایم می‌خوانم

ب ) بیشتر از روی یادداشت‌هایم می‌خوانم

ج ) گاهی به یادداشت‌هایم می‌خوانم

 

38- اگر با گروهی از دوستانتان باشید و آنان از شما بخواهند درباره چیزی که در آن تجربه‌دارید ، یک ساعت صحبت کنید ، چه‌کار می‌کنید؟

الف ) سعی می‌کنم از صحبت کردن درباره آن خودداری کنم

ب ) می‌توانم فکر کنم و چیزهایی بگویم

ج ) می‌توانم مدت طولانی درباره آن صحبت کنم

 

39- آیا به شغلی علاقه‌مند هستید که مستلزم سرهم کردن داستان در مقابل شنوندگان باشد؟

الف ) علاقه‌مند نیستم

ب ) شاید علاقه‌مند شوم

ج ) علاقه‌مند هستم

 

40- وقتی ناچار باشید باکسی که خوب فارسی بلد نیست ارتباط برقرار کنید ، یافتن راه‌های ساده‌تر برای بیان مطالب خود به فارسی تا چه اندازه برایتان آسان است؟

الف ) معمولاً این کار برایم دشوار است

ب ) گاهی این کار برایم دشوار است

ج ) آغل این کار برایم آسان است

 

41- چقدر از ساختن چیزهای جدید لذت می‌برید؟

الف ) معمولاً از ساختن چیزهای جدید لذت می‌برم

ب ) گاهی از ساختن چیزهای جدید لذت می‌برم

ج ) اغلب از ساختن چیزهای جدید لذت می‌برم

 

42- با افرادی که به‌سختی متقاعد می‌شوند ، چگونه برخورد می‌کنید؟

الف ) در یافتن دلایل متقاعدکننده مشکل دارم

ب ) سعی می‌کنم برای متقاعد کردن آن‌ها دلایل مختلف بیاورم

ج ) برای متقاعد کردن آنان دلایل بسیار می‌آورم

 

43- وقتی می‌خواهید کار پیچیده‌ای را انجام دهید، معمولاً کدام روش را انتخاب می‌کنید؟

الف ) روشی واحد می‌یابم

ب ) شاید بتوانم چند روش بیابم

ج ) می‌توانم روش‌های متنوعی بیابم

 

44- چه نوع کاری را بیشتر دوست دارید؟

الف ) کاری که تقریباً همه مراحل آن از پیش مشخص‌شده و معین باشد

ب ) کاری که بخشی از آن از پیش‌فرض شده و بخشی از آن نیازمند ابتکار باشد

ج ) کاری را که بیشتر مراحل آن نیازمند ابتکار باشد

 

45- آیا توضیح دلایل رفتار پیچیده مانند رفتار یک کودک نا به هنجار ، برای شما دشوار است؟

الف ) توضیح رفتار پیچیده برای من خیلی دشوار است

ب ) می‌توانم توضیحات کلی ارائه بدهم

ج ) می‌توانم توضیحات بسیاری ارائه بدهم

 

46- اگر در یک گردهمایی دعوت شوید تا مسائل جامعه خود را موردبحث قرار دهید ، تهیه فهرستی طولانی از مسائل آن چقدر برایتان دشوار است؟

الف ) خیلی دشوار است

ب ) تا حدی دشوار است

ج ) چندان هم دشوار نیست

 

47- اگر از شما دعوت شود به‌منظور دریافت کمک مالی ، پیشنهادهایی به انجمن شورای شهر ارائه دهید تا چه اندازه از عهده این کار برمی‌آیید؟

الف ) ارائه پیشنهادهایی فراتر از آنچه که شورای شهر قبلاً در نظر گرفته است ، برایم دشوار است

ب ) می‌توانم تعداد اندکی پیشنهاد فراتر از آنچه که قبلاً شورای شهر در نظر گرفته است ارائه دهم

ج ) می‌توانم پیشنهادهای زیادی فراتر از آنچه که قبلاً شورای شهر در نظر گرفته است ارائه دهم

 

48- آیا می‌توانید به یک معلم کلاس اول کمک کنید تا راه‌های گوناگون بسیاری برای آموزش اعداد بیابد ، به‌طوری‌که بچه‌ها به فراگیری این اعداد علاقه‌مند شوند؟

الف ) خیر ، نمی‌توانم این کار را انجام دهم

ب ) شاید بتوانم چندراه معدود ارائه دهم

ج ) بله ، می‌توانم راه‌های زیادی ارائه دهم

 

49- کمک فکری به مدرسه‌ای که با امکانات محدود ، برای دستیابی به راه‌هایی برای یافتن امکانات ورزشی و سرگرمی ، چقدر برایتان آسان است؟

الف ) خیلی دشوار است

ب ) می‌توانم راه‌های جدید ارائه دهم

ج ) می‌توانم راه‌های بسیار ارائه دهم

 

50- وقتی حادثه غیرعادلانه‌ای برای شما رخ می‌دهد ، آیا سعی می‌کنید به عوامل مختلفی که احتمالاً در آن دخالت داشته‌اند پی ببرید؟

الف ) سعی نمی‌کنم

ب ) گاهی سعی می‌کنم

ج ) معمولاً سعی می‌کنم

 

51- وقتی حادثه عجیبی رخ می‌دهد چه می‌کنید؟

الف ) به آن توجه نمی‌کنم

ب ) به جستجوی برخی از علل اصلی آن می‌پردازم

ج ) به جستجوی همه علل ممکن می‌پردازم

 

52- وقتی به چیزی علاقه‌مند می‌شوید ، چقدر به جزئیات آن توجه می‌کنید؟

الف ) زیاد به جزئیات توجه نمی‌کنم

ب ) به جزئیات کلی آن توجه می‌کنم

ج ) به همه جزئیات آن توجه می‌کنم

 

53- وقتی‌که به آواز گوش می‌کنید ، چقدر به محتوی آن توجه می‌کنید؟

الف ) هرگز توجه نمی‌کنم

ب ) گاهی توجه می‌کنم

ج ) خیلی توجه می‌کنم

 

54- وقتی به یک اثر هنری نگاه می‌کنید ، آیا به آنچه هنرمند سعی دارد بگوید توجه می‌کنید؟

الف ) به آنچه هنرمند سعی دارد بگوید نمی‌اندیشم

ب ) فقط گاهی به آنچه هنرمند سعی دارد بگوید می‌اندیشم

ج ) بیشتر اوقات به آنچه هنرمند سعی دارد بگوید می‌اندیشم

 

55- وقتی یک نمایش بدون کلام (پانتومیم ) تماشا می‌کنید ، چه واکسنی نشان می‌دهید؟

الف ) فقط برای لذت بردن تماشا می‌کنم

ب ) آن را تماشا می‌کنم و سعی می‌کنم پیام عمومی آن را درک کنم

ج ) آن را تماشا می‌کنم و سعی می‌کنم همه پیام عمومی آن را درک کنم

 

56- پس از تماشای فیلمی که خیلی شمارا تحت تأثیر قرار داده است ، معمولاً چه می‌کنید؟

الف ) به کار بعدی خود می‌پردازم

ب ) شاید درباره یک جنبه از فیلم با دیگران صحبت کنم

ج ) درباره حوادث فیلم فکر می‌کنم و با دیگران صحبت می‌کنم

 

57- وقتی نامه‌ای می‌نویسید ، معمولاً چه مطالبی در آن می‌گنجانید؟

الف ) درباره چیزهایی می‌نویسم که دیگران به داشتن آن نیازمندند

ب ) درباره مهم‌ترین حوادث می‌نویسم

ج ) درباره جزئیات زندگی خودم می‌نویسم

 

58- وقتی کتابی را می‌خوانید ، آیا آنچه را می‌خوانید در ذهن خود مجسم می‌کنید؟

الف ) آنچه را که می‌خوانم در ذهن خود مجسم نمی‌کنم

ب ) آنچه را که می‌خوانم ، گاهی در ذهن خود مجسم می‌کنم

ج ) هر آنچه را که می‌خوانم ، در ذهن خود مجسم می‌کنم

 

59- در آنچه انجام می‌دهید ، از چه مقدار پیچیدگی لذت می‌برید؟

الف ) از انجام امور ساده و سرراست لذت می‌برم

ب ) از انجام امور پیچیده زندگی ، لذت می‌برم

ج ) از انجام امور پیچیده زندگی ، بسیار لذت می‌برم

 

60- چقدر به جزئیات کاری که انجام می‌دهید می‌پردازید؟

الف ) به‌ندرت به جزئیات می‌پردازم

ب ) گاهی به جزئیات می‌پردازم

ج ) اغلب به جزئیات می‌پردازم

 

 روش محاسبه امتیازات

آزمونگر پس از پاسخ به سؤالات باید برای دستیابی به نتیجه آزمون ، به ازای هر پاسخ الف صفر امتیاز ، پاسخ ب یک امتیاز و پاسخ ج دو امتیاز به خود بدهد.

جدول امتیازات آزمون تورنس:

میزان خلاقیت:                          امتیاز

خلاقیت بسیار زیاد.                 از 120 الی 100

خلاقیت زیاد.                       از 100 الی 85

خلاقیت متوسط.                    از 85 الی 75

خلاقیت کم.                          از 75 الی 50

خلاقیت بسیار کم.                   از 50 الی پایین