[toc]

کشور ژاپن

ژاپن(کشور تکنولوژیک) بیش از ۷۷۰ مرکز آموزشی دارد، دارای ۸۶ دانشگاه خصوصی و ۹۵ دانشگاه دولتی است. جمعیت دانشجویان در ژاپن به ۲.۸ میلیون می­رسد .

سه نوع دانشگاه دارد که عبارتنداز:

 • دانشگاه­های دولتی
 • دانشگاه­های محلی  که زیرنظروزارت علوم ژاپن می­باشد
 • دانشگاه­های خصوصی که مستقل می­باشد

طول دوره های تحصیلی در ژاپن:

دوره ی تحصیلی کاردانی: ۲ سال (بعد از دبیرستان)  شامل ۶۲ واحد تحصیلی

لیسانس: ۴ سال ، ۱۲۴واحد تحصیلی

فوق لیسانس: ۲ سال ، ۳۰ واحد تحصیلی دراین دوره بعد از اتمام امتحانات دانشگاهی دانشجو موظف است تز تحقیقاتی خودرا با موفقیت به پایان برساند تا بتواند مدرک فوق لیسانس خودرا بگیرد.

دکترا: ۳ سال، ۳۰ واحد – مشروط به داشتن فوق لیسانس- دانشجو باید بتواند ازتزفوق لیسانس خود که به صورت آزمونی برگزار می­شود دفاع کند، که در نهایت پس از دفاع از پایان نامه دانشجو می­تواند مدرک دکترا خودرا بگیرد.

دانشگاه Tsukuba:

سال تاسیس: ۱۹۷۳

دانشجویان(تقریبی):۱۷۰۰۰

مدارس / کالج / گروه ها / دوره های آموزشی / دانشکده/(همگی مربوط به گروه مهندسی):

 • School of Science and Engineering
 • College of Engineering Sciences
 • College of Engineering Systems
 • School of Informatics
 • College of Information Sciences
 • College of Media Arts, Science and Technology
 • Master’s Program in Education
 • Doctoral Program in Nano-Science and Nano-Technology
 • Doctoral Program in Materials Sciences and Technology
 • Graduate School of Systems and Information Engineering
 • Master’s Program in Policy and Planning Sciences
 • Master’s Program in Service Engineering
 • Doctoral Program in Policy and Planning Sciences
 • Master’s Program in Risk Engineering
 • Doctoral Program in Risk Engineering
 • Master’s Program in Computer Science
 • Doctoral Program in Computer Science
 • Master’s Program in Intelligent Interaction Technologies
 • Doctoral Program in Intelligent Interaction Technologies
 • Master’s Program in Engineering Mechanics and Energy
 • Doctoral Program in Engineering Mechanics and Energy
 • Master’s Program in Social Systems Engineering
 • Master’s Program in Agro-bioresources Science and Technology
 • Doctoral Program in Appropriate Technology and Sciences for Sustainable Development
 • Doctoral Program in Biosphere Resource Science and Technology
 • Doctoral Program in Life Sciences and Bioengineering
 • Doctoral Program in Advanced Agricultural Technology and Sciences

دانشگاه Waseda:

سال تاسیس:۱۸۸۲

تعداد دانشجویان(تقریبا): ۵۵۰۰۰

مدارس / کالج / گروه ها / دوره های آموزشی / دانشکده/(همگی مربوط به گروه مهندسی):

Undergraduate Schools :

 • School of Fundamental Science and Engineering
 • School of Creative Science and Engineering
 • School of Advanced Science and Engineering

Graduate Schools:

 • Graduate School of Fundamental Science and Engineering
 • Graduate School of Creative Science and Engineering
 • Graduate School of Advanced Science and Engineering
 • Graduate School of Information, Production and Systems
 • Graduate School of Environment and Energy Engineering

دانشگاه توکیو:

سال تاسیس: ۱۸۷۷

تعداد دانشجویان(تقریبا):۲۹۰۰۰

مدارس / کالج / گروه ها / دوره های آموزشی / دانشکده/(همگی مربوط به گروه مهندسی):

Graduate schools:

 • Engineering
 • Pharmaceutical Sciences
 • Mathematical Sciences
 • Information Science and Technology
 • Interdisciplinary Information Studies

دانشگاه هیروشیما:

سال تاسیس:۱۹۲۹

تعداد دانشجویان(تقریبا):۱۵۰۰۰

مدارس / کالج / گروه ها / دوره های آموزشی / دانشکده/(همگی مربوط به گروه مهندسی):

Graduate schools:

Graduate School of Engineering

Graduate School of Science

دانشگاه Nagoya:

سال تاسیس:۱۸۷۱

تعداد دانشجویان(تقریبا):۱۶۰۰۰

مدارس / کالج / گروه ها / دوره های آموزشی / دانشکده/(همگی مربوط به گروه مهندسی):

 • Education
 • Mathematics
 • Engineering
 • International Development (GSID)
 • Information Science

دانشگاه Kyushu:

سال تاسیس:۱۹۰۳

تعداد دانشجویان(تقریبا):۱۹۰۰۰

مدارس / کالج / گروه ها / دوره های آموزشی / دانشکده/(همگی مربوط به گروه مهندسی):

 • School of Pharmaceutical Sciences
 • School of Engineering
 • Graduate School of Mathematics
 • Graduate School of Pharmaceutical Sciences
 • Graduate School of Engineering
 • Graduate School of Information Science and Electrical Engineering
 • Interdisciplinary Graduate School of Engineering Sciences
 • Graduate School of Bioresource and Bioenvironmental Sciences
 • Faculty of Engineering
 • Faculty of Information Science and Electrical Engineering
 • Faculty of Engineering Sciences
 • Faculty of Agriculture

Tokyo Institute of Technology(TIT):

سال تاسیس:۱۸۸۱

تعداد دانشجویان(تقریبا):۱۰۰۰۰

مدارس / کالج / گروه ها / دوره های آموزشی / دانشکده/(همگی مربوط به گروه مهندسی):

Undergraduate schools:

 • School of Science
 • School of Engineering
 • School of Bioscience and Biotechnology

Graduate schools:

 • Graduate School of Science and Engineering
 • Graduate School of Bioscience and Biotechnology
 • Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering
 • Graduate School of Information Science and Engineering
 • Graduate School of Decision Science and Technology
 • Graduate School of Innovation Management

کشور کره­ جنوبی

زبان تدریس در بیشتر دانشگاه ها انگلیسی و در بعضی هاهم کره ای است اما برای تحصیل در دانشگاه­های کره­ جنوبی داشتن مدرک زبان انگلیسی ضروری است. در این کشوربیش­از۲۰۰ دانشگاه و مراکز آموزش عالی وجود دارد.

۲۲ دانشگاه این کشور مورد تایید وزارت علوم و دانشگاه ملی سئول و وزارت بهداشت ایران می­باشد.

تعداد دانشجویان بین المللی در این کشور ۹۰۰۰۰نفر است.

دانشگاه های کره جنوبی تقریبا تمامی رشته ها را دارا می­باشند.

شروع و پایان ترم های تحصیلی به شرح زیر است:

ترم اول: از اواسط ماه مارچ شروع می¬شود و تا اواسط ماه جولای ادامه دارد

ترم دوم: از اواخر آگوست / اوایل سپتامبر شروع و تا اوایل ماه فوریه ادامه دارد.

طول دوره های آموزش عالی:

کارشناسی در اغلب دانشگاه ها: ۴ سال

کارشناسی ارشد: ۲ سال

Ph.D: ۳ سال

دوره های تحصیلی:

۱-دوره های ۲ تا۳ ساله: تحصیلی برای Diploma در صورت داشتن دیپلم دبیرستان یا پیش دانشگاهی در کالج ها گذرانده میشود

۲- bachelor شامل ۴ سال تحصیل تمام وقت ، و۱۴۰ تا۱۳۰ واحد است.

۳- master ۲ تا ۳ سال تحصیل تمام وقت  ،شرط داشتن مدرک bachelor

حداقل ۲۴ واحد و پایان نامه ی پژوهشی است.

۴- ph.D ۳ سال تحصیل تمام وقت ، شرط ورود داشتن مدرک master

۳۶ واحد است. پس از گذراندن این دوره به دانشجو اجازه ی نوشتن پایان نامه ی پژوهشی داده می­شود.

مدرک دکترا به شرط دفاع از پایان نامه اعطا می­شود.

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در کره جنوبی:

گروه الف(عالی):

دانشگاه KAIST:

سال تاسیس:۱۹۷۱

تعداد دانشجویان(تقریبا):۱۱۰۰۰

مدارس / کالج / گروه ها / دوره های آموزشی / دانشکده/(همگی مربوط به گروه مهندسی):

College of Life Science & Bioengineering:

 • Department of Biological Sciences
 • Department of Medical Science and Engineering
 • College of Engineering
 • School of Mechanical, Aerospace and Systems Engineering
 • Department of Mechanical Engineering
 • Department of Aerospace Engineering
 • Graduate School of Ocean Systems Engineering
 • School of Electrical Engineering
 • School of Computing
 • Graduate School of Web Science and Technology
 • Graduate School of Information Security
 • Department of Civil & Environmental Engineering
 • Department of Bio & Brain Engineering
 • Department of Industrial Design
 • Department of Industrial and Systems Engineering
 • Department of Chemical and Biomolecular Engineering
 • Department of Materials Science and Engineering
 • Department of Nuclear and Quantum Engineering
 • Department of Information and Communication Engineering
 • The Cho Chun Shik Graduate School for Green Transportation
 • Department of Knowledge Service Engineering
 • Graduate School of EEWS (Energy, Environment, Water, and Sustainability)

دانشگاه کره :

سال تاسیس:۱۹۰۵

تعداد دانشجویان(تقریبا):۳۸۰۰۰

مدارس / کالج / گروه ها / دوره های آموزشی / دانشکده/(همگی مربوط به گروه مهندسی):

 • College of Life Sciences and Biotechnology
 • College of Science
 • College of Engineering

دانشگاه ملی سئول:

سال تاسیس: ۱۹۴۶

تعداد دانشجویان(تقریبا):۲۸۰۰۰

مدارس / کالج / گروه ها / دوره های آموزشی / دانشکده/(همگی مربوط به گروه مهندسی):

Undergraduate colleges:

 • College of Engineering

Graduate school:

 • Engineering

Professional schools:

 • Graduate School of Convergence Science Technology
 • Graduate School of Engineering Practice

دانشگاه Yonsei:

سال تاسیس:۱۸۸۵

تعداد دانشجویان(تقریبا):۳۹۰۰۰

مدارس / کالج / گروه ها / دوره های آموزشی / دانشکده/(همگی مربوط به گروه مهندسی):

 • College of Science
 • College of Engineering
 • College of Life Science and Biotechnology
 • College of Theology
 • School of Integrated Technology, College of Engineering

Graduate School:

 • United Graduate School of Theology
 • Graduate School of Information
 • Graduate School of Engineering

گروه ب خوب:

دانشگاه Hanyang :

سال تاسیس:۱۹۳۹

تعداد دانشجویان(تقریبا):۳۶۰۰۰

مدارس / کالج / گروه ها / دوره های آموزشی / دانشکده/(همگی مربوط به گروه مهندسی):

 • Engineering
 • Industrial Convergence
 • Engineering Sciences
 • Pharmacy
 • Science & Technology
 • Biomedical Science & Engineering
 • Technology & Innovation Management
 • Engineering

دانشگاه Sogang:

سال تاسیس:۱۹۶۰

تعداد دانشجویان(تقریبا):۱۲۰۰۰

مدارس / کالج / گروه ها / دوره های آموزشی / دانشکده/(همگی مربوط به گروه مهندسی):

 • Electronic Engineering
 • Chemical and Biomolecular Engineering
 • Computer Science and Engineering
 • Mechanical Engineering

گروه ج (متوسط):

دانشگاه Ajou:

سال تاسیس:۱۹۷۳

تعداد دانشجویان(تقریبا):۱۱۰۰

مدارس / کالج / گروه ها / دوره های آموزشی / دانشکده/(همگی مربوط به گروه مهندسی):

 • College of Engineering
 • College of Information Technology

دانشکده ملی Kangwon:

سال تاسیس:۱۹۴۷

تعداد دانشجویان(تقریبا):۳۹۰۰۰

دانشگاه Dankook:

سال تاسیس:۱۹۴۷

تعداد دانشجویان(تقریبا):۲۱۰۰۰

کشور ترکیه

سیستم عالی ترکیه در رده ی ۴۳ جهان قرار گرفت.

تعداد دانشجویان خارجی که ترکیه را برای ادامه‌ی تحصیل انتخاب می‌کنند از سال ۲۰۰۶ دو برابر شده است. در سال تحصیلی ۲۰۱۵- ۲۰۱۶ حدود ۴۸۰۰۰ دانشجوی خارجی در این کشور به تحصیل مشغول بوده‌اند. تقویم اموزشی دانشگاه های ترکیه تقریبا مانند ایران است شروع ترم پاییز از ماه اکتبر و انتهای ژانویه و ترم بهار از فوریه آغاز و درماه ژوئن به انتها خواهد رسید وترم های تابستانی جولای تا اگوست است.

مدت زمان تحصیل در ترکیه در مقطع کارشناسی : ۴ سال

مدت زمان تحصیل در ترکیه در مقطع کارشناسی ارشد : ۲ سال

مدت زمان تحصیل در ترکیه در مقطع دکترا : ۴ سال

دانشگاه های ترکیه

نزدیک به ۲۰۰ دانشگاه در ترکیه وجود دارد که بیشتر آن‌ها توسط دولت اداره می‌شوند. دانشگاه های دولتی و خصوصی ترکیه به توافقنامه‌ی بولونیا پایبند هستند و از این رو برنامه‌های تحصیلی آن‌ها با سایر دانشگاه ها در اروپا یکسان است. اکثر دانشگاه ‌های ترکیه در برنامه اراسموس نیز عضویت دارند که از تبادل بین‌المللی دانشجو حمایت می‌کند. اکثر ۱۰ دانشگاه برتر ترکیه در دو شهر آنکارا یا استانبول قرار دارند که بزرگ‌ترین شهرهای کشور نیز هستند.

دانشگاه بوغازایچی:

از قدیمی‌ترین دانشگاه های استانبول

بوغازایچی ((Bogazici University در سال ۱۸۶۳ و به نام کالج رابرت به‌عنوان اولین دانشگاه آمریکایی در خارج از ایالات متحده و در بخش اروپایی ترکیه تاسیس شد. این دانشگاه در استانبول قرار دارد و در میان دانشگاه‌های ترکیه از سابقه‌ای طولانی برخوردار است. دانشگاه بوغازایچی در لیست کشورهای نوظهور اروپا و آسیای مرکزی (EECA) از سایر دانشگاه ‌های ترکیه بالاتر است و یکی از ۱۰ دانشگاه برتر ترکیه به حساب می‌آید. زبان آموزشی بوغازایچی انگلیسی بوده و از پیوندی قوی با نظام آموزشی آمریکا برخوردار است.

این دانشگاه از دانشکده‌‌های ادبیات، علوم پایه، اقتصاد و فنی و مهندسی تشکیل شده است و رشته‌هایی مانند علوم اجتماعی، هنر و علوم مهندسی در آن با استقبال فراوانی روبرو شده است.

دانشگاه بیلکنت:

دانشگاه بیلکنت (Bilkent )در سال ۱۹۸۴ تاسیس شد و نامش در زبان ترکی به معنی، «شهر یادگیری و علم» است. دانشگاه بیلکنت اولین موسسه‌ی غیرانتفاعی خصوصی ترکیه بوده و گسترده‌ترین کتابخانه‌ی دانشگاهی کشور را دارد.

دانشگاه بیلکنت ترکیه اولین دانشگاه در بین ۱۰ دانشگاه برتر ترکیه است و در سال ۱۹۸۴ ساخته شد. این دانشگاه در شهر آنکارا قرار دارد و بر اساس رتبه‌بندی موسسه‌‌ی تایمز در سال ۲۰۱۲-۲۰۱۱، رتبه‌ی ۲۰۴ جهان را از آن خود کرده است.دانشگاه بیلکنت بر اساس رتبه‌بندی QR در سال ۲۰۱۷، در رتبه‌ی ۴۳۰-۴۲۱ قرار گرفته است.

زبان تدریس در این دانشگاه انگلیسی است و از ۹ دانشکده، شامل دانشکده‌‌ی هنرهای زیبا، مدیریت، اقتصاد، موسیقی، آموزش، مهندسی، ادبیات و علوم انسانی، علوم پایه و حقوق بوده و دارای رشته‌هایی مانند حسابداری، مدیریت، روانشناسی، روابط بین‌الملل، حقوق، موسیقی و فیزیک است.

دانشگاه سابانجی:

دانشگاه سابانجی (Sabancı) در استانبول قرار دارد و از جوان‌ترین دانشگاه ‌های ترکیه محسوب می‌شود. این دانشگاه در پاییز سال ۱۹۹۹ شروع به کار کرد و در حال حاضر حدود ۴۰۰۰ دانشجو دارد. حدود ۴۲% از دانشجویان سابانجی بورس تحصیلی دریافت می‌کنند.

دانشگاه سابانجی در رتبه‌بندی جهانی QR سال ۲۰۱۷، یکی از ۱۰ دانشگاه برتر ترکیه بوده و در رتبه‌‌ی ۴۷۰-۴۶۱ قرار گرفته است. آموزش در این دانشگاه به زبان انگلیسی صورت می‌گیرد و کیفیت بسیار بالایی دارد. سابانجی از سه دانشکده و یک مدرسه تشکیل شده است. دانشکده‌‌ی هنر، علوم اجتماعی، علوم طبیعی، مهندسی، دانشکده‌‌ی مدیریت و مدرسه‌‌ی زبان، از جمله‌ دانشکده‌های این دانشگاه برتر ترکیه هستند.

دانشگاه فنی و مهندسی خاورمیانه:

دانشگاه خاورمیانه، با حدود ۳۱۰۰۰ دانشجو در آنکارا پایتخت ترکیه قرار دارد. بسیاری از دانشجویان این دانشگاه بطور مبادله‌ای و برای مدت یک ترم یا یک سال در آن حضور دارند. در این دانشگاه نیز زبان آموزش انگلیسی است.

دانشگاه خاورمیانه یک دانشگاه دولتی است و بهترین‌های تحقیقات در زمینه‌ی علوم و مهندسی در آن فعالیت دارند. این دانشگاه دارای ۵ دانشکده است که ۴۰ رشته‌ی کارشناسی اراته می‌کنند و ۵ مرکز تحصیلات تکمیلی دارد که ۹۷ رشته‌ی کارشناسی ارشد و ۶۲ رشته‌ی برای ادامه‌ی تحصیل در مقطع دکترا دارند. تنها رشته هایی که در این دانشگاه به زبان ترکی استانبولی تدریس می‌شوند رشته‌ی زبان ترکی استانبولی و تاریخ انقلاب ترکیه هستند.

دانشگاه حاجت تپه:

دانشگاه حاجت تپه ((Hacettepe University در شهر آنکارا قرار دارد و دانشکده‌ی علوم پزشکی آن بسیار معروف بوده و در میان دانشگاه های ترکیه ، برترین دانشگاه پزشکی است. این دانشگاه ۵ مرکز آموزشی دارد. قسمتی از این دانشگاه در منطقه‌ی بِی‌تپه (Beytepe )قرار دارد و با داشتن دانشکده‌‌ی اقتصاد، بازرگانی، علوم آموزشی، مهندسی، هنرهای زیبا، ادبیات و علوم فضای بزرگی را به خود اختصاص داده است. حاجت تپه در رتبه‌‌ی ۸۰۰-۷۵۱ جهان قرار گرفته است.

دانشگاه آنکارا:

دانشگاه آنکارا یکی دیگر از ۱۰ دانشگاه برتر در میان دانشگاه های ترکیه است که در سال ۱۹۲۵ ساخته شد. این دانشگاه با رشته‌ی حقوق آغاز به کار کرد و اکنون ۱۵ دانشکده و ۳۱ موسسه‌ی تحقیقاتی دارد. دانشکده‌های دانشگاه آنکارا در محله‌های مختلفی قرار دارند و تدریس در این دانشگاه به زبان ترکی انجام می‌شود. کتابخانه‌ی این دانشگاه بسیار بزرگ است و میلیون‌ها کتاب را به صورت اینترنتی در اختیار دانشجویان قرار می‌دهد. دانشگاه آنکارا رتبه‌بندی جهانی جایگاه ۱۰۰۰-۸۰۱ را دارد.

دانشگاه قاضی:

دانشگاه قاضی (Gazi Üniversitesi) هم در فهرست ۱۰ دانشگاه برتر در دانشگاه های ترکیه قرار دارد. این دانشگاه ابتدا در سال ۱۹۲۶ توسط آتاتورک در قالب موسسه‌ تربیت معلم قاضی ساخته شد. این دانشگاه دارای ۱۵ دانشکده و ۹ مدرسه‌ عالی و ۲۶ مدرسه تحقیقات عالی است. در سال ۱۹۸۲، آکادمی مهندسی و کشاورزی بلو، آکادمی اقتصاد و بازرگانی، کالج فنی، کالج فنی دختران و آکادمی مهندسی و کشاورزی آنکارا با هم ترکیب شدند و تبدیل به یک دانشگاه معتبر با نام قاضی شدند. این دانشگاه در رتبه‌بندی جهانی سال ۲۰۱۷، در ردیف ۱۰۰۰-۸۰۱ قرار دارد.

دانشگاه استانبول:

دانشگاه استانبول در میان دانشگاه های ترکیه ، یک دانشگاه دولتی است و در ردیف ۱۰ دانشگاه برتر قرار دارد. از نظر رتبه‌بندی جهانی، مانند دو دانشگاه قبلی، در ردیف ۱۰۰۰-۸۰۱ است و از ۱۷ دانشکده و پنج پردیس تشکیل شده است. این دانشگاه هر سال بیش از ۶۰ هزار دانشجوی کارشناسی و ۸۰ هزار دانشجوی کارشناسی ارشد پذیرش می‌کند.

دانشگاه آتاتورک:

دانشگاه آتاتورک در شهر ارزروم قرار دارد و دارای ۱۵ دانشکده، ۲ بیمارستان تحقیقاتی، ۱۷ مدرسه‌ی عالی و ۶ انستیتو است. زبان آموزشی در این دانشگاه ترکی است و در میان بزرگ‌ترین دانشگاه های ترکیه قرار دارد. رشته های سینما و تلوزیون و رادیو، مامایی، دندانپزشکی، جفرافیا، فلسفه، فیزیک، پزشکی، باستان شناسی، تاریخ، پرستاری، داروسازی، زبان و ادبیات انگلیسی و فرانسوی، مدیریت، زیست‌شناسی و… در دانشکده‌ها و مراکز مختلف این دانشگاه به دانشجویان آموزش داده می‌شود.

دانشگاه آتیلیم:

دانشگاه آتیلیم امکانات رفاهی خوبی دارد

این دانشگاه آتیلیم (Atilim University )در سال ۱۹۹۷ در آنکارا تاسیس شد و زبان تدریس آن در بیشتر رشته‌ها انگلیسی است. آتیلیم در سال ۲۰۱۸ به رتبه ۶۰۱ جهانی رسید و یکی از بهترین دانشگاه های ترکیه به حساب می آید. این دانشگاه امکانات رفاهی خوبی دارد و محوطه‌ی آن از دانشکده‌ها، آزمایشگاه‌ها، سالن‌های کنفرانس، زمین‌های بستکبال و والیبال، زمین تنیس، استخر، کافه، رستوران و … تشکیل شده است.

دانشگاه مرمره:

دانشگاه مرمره به ۴ زبان آموزش‌های خود را برگزار می‌کند

دانشگاه معتبر دیگر در میان دانشگاه های ترکیه ، دانشگاه مرمره است. دانشگاه مرمره که در شهر استانبول قرار دارد دومین دانشگاه بزرگ این کشور است و هدف این دانشگاه ارتقای کیفیت آموزش و رساندن آن به سطوح بین‌المللی است. دانشگاه مرمره دارای ۱۳ دانشکده، ۹ مدرسه‌ی فنی و حرفه‌ای، ۱۱ انستیتوی فوق‌لیسانس و ۳۲ مرکز تحقیقاتی است. دانشگاه مرمره علاوه بر این‌ها ۲۰ دوره‌ی تخصصی مختلف در زمینه‌ی زبان‌های خارجی، آموزش کامپیوتر وتربیت معلم را همراه با گواهینامه‌های مربوطه برگزار می‌کند. دانشگاه مرمره تنها دانشگاهی است که آموزش‌های آن در چهار زبان ترکی استانبولی، انگلیسی، فرانسه و آلمانی در تمام مقاطع فوق دیپلم، لیسانس و تحصیلات تکمیلی برگزار می‌شود.

سنگاپور

کشور سنگاپور از لحاظ جغرافیایی دارای مساحت کمی است. اما در همین مساحت کم توانسته در قلمرو آموزش عالی و تحقیقات جزء بهترین های در دنیا قرار بگیرد. این کشور این روزها میزبان برگزاری نشست های علمی معتبری در سطح دنیا می باشد به همین دلیل می توان گفت که در زمینه آموزشی از رتبه بالایی برخوردار است.به طور کلی سنگاپور دارای ۳۴ دانشگاه می باشد، که از این تعداد شش مورد آنها دارای اعتبار بین المللی هستند. دوره دکترا SINGA یک دوره تحقیقاتی است. با این حال به علاوه پایان نامه تحقیقاتی به طور معمول نیاز است که دروسی نیز در این دوره گذرانده شوند. این دروس اغلب توسط یکی از دانشگاه های NUS یا NTU ارائه می شوند. برای دانشجویانی که دوره فوق لیسانس را گذرانده اند این امکان وجود دارد که در صورت موافقت دانشکده و دانشگاه ارائه دهنده دروس از گذزاندن آن دروس معاف شوند.

طول دوره ها:

لیسانس:۴ سال

فوق¬لیسانس: ۲سال

دکترا:۳-۴سال

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم، در سه گروه و به شرح زیر است:

ﮔﺮوه اﻟﻒ (داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻣﻤﺘﺎز)

Nanyang Technological University (NTU)

National University Of Singapore

ﮔﺮوه ج (داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ)

Singapore University Of Technology And Design (SUTD)

Information Systems Technology And Design  صرفا دانشگاه فناوری اطلاعات

دانشگاه ملی سنگاپور(National University Of Singapore –NUS):

بهترین دانشگاه کشور سنگاپور است. جایگاه دوازدهم در جهان را به نام خود به ثبت رسانده است. در فهرست رتبه بندی QS که یک مرکز اعتبارسنجی معتبر برای تشخیص برترین مراکز آموزشی است، این دانشگاه در قاره آسیا به عنوان بهترین دانشگاه شناخته شده است. اما در فهرست جزئی تر رتبه بندی QS که به تفکیک رشته تهیه شده است، شاید کمتر رقیبی را بتوان برای این دانشگاه آسیایی پیدا کرد. این موسسه هم اکنون در رشته مهندسی عمران و ساختمان جایگاه سوم را در اختیار دارد و دانشکده مهندسی و فناوری آن نیز جایگاه چهارم جهانی را از آن خود کرده است. در زمینه علوم طبیعی هم این دانشگاه در زمره ده دانشگاه برتر دنیا قرار دارد.

دانشگاه فنی نانیانگ(Nanyang Technological University-NTU):

دانشگاه فناوری ، رتبه سیزدهم جهانی و مقام سوم در آسیا را در اختیار دارد. عمده شهرت این دانشگاه به دلیل دوره های مهندسی است که در آن تدریس می شود. ساختمان های این موسسه در حال زیاد شدن هستند و به طور مثال در سال ۲۰۱۳ میلادی، همزمان با یک پروژه کالج سلطنتی لندن، دانشکده پزشکی Lee Kong Chian به آن اضافه شده و هم اکنون دارای تعداد زیادی دانشجوی پزشکی می باشد.

دانشگاه پلی تکنیک (Singapore Polytechnic):

دانشگاه پلی تکنیک در کشور سنگاپور Singapore Polytechnic که به اصطلاح به آن SP گفته می شود. اولین دانشگاهی بود که در زمینه پلی تکنیک در سال ۱۹۵۴ در این کشور تاسیس شد. این دانشگاه در زمینه های آموزش و پژوهش فن آوری، علوم تجاری و همینطور هنر فعالیت دارد. بر خلاف بسیاری از دانشگاه ها در ایالات متحده و بریتانیا این دانشگاه دانشجویان خود را پس از گذراندن دوران متوسطه یعنی ۱۰ سال تحصیل در آموزش و پرورش می پذیرد. اعطای دیپلم در این دانشگاه ۲ الی ۳ سال طول می کشود.

دانشگاه پلی تکنیک (Temasek):

سومین دانشگاهی که در زمینه پلی تکنیک در کشور سنگاپور تاسیس شد، دانشگاه Temasek می باشد. در سال ۲۰۱۰ به عنوان پنجامین سال تاسیس این دانشگاه جشنی برگزار شد، که حدود ۱۵۰٫۰۰۰ فارغ التحصیل از این دانشگاه در جشن حضور داشتند. تا کنون حدود ۱۹۵٫۰۰۰ دانشجو از دانشگاه پلی تکنیک سنگاپور فارق التحصیل شده اند.

موسسه فناوری سنگاپور (Singapore Institute of Technology ):

در سال ۲۰۰۹ موسسه فناوری که معروف به (SIT) است در کشور سنگاپور تاسیس شد. این دانشگاه دارای یک دوره ۸ الی ۱۲ ماهه است که دانشجویان خود را آماده کار واقعی در سطح جامعه می نماید. این دانشگاه با تشخیص نیازهایی که در صنعت کشور سنگاپور موجود می باشد اقدام پرورش نیروهای مختصص و آماده به کار می نمیاد.

کشور هند

در حال حاضر یکی از بزرگترین سیستم های آموزشی در جهان پس از چین و ایالات متحده را دارا می­باشد. نظام آموزشی عالی هند در جهان در رتبه بندی QS در رتبه ۲۴ جهانی قرار گرفت. بویژه از نظر کیفیت آموزشی آن در مهندسی و فناوری افراد توسط مؤسسه فناوری علوم هند بنگلور و مؤسسه معتبر فناوری هند IITS شناخته شده و معتبر است.

اکثر کسانیکه قصد تحصیل در هند را دارند یکی از رشته های مهندسی،فناوری اطلاعات و علوم پزشکی را در نظر دارند چون هند در این سه رشته پشتوانه علمی بالایی دارد.هند دارای ۲۳ دانشگاه برتر است که ۹ تای آنها در فهرست ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان هستند که از این میان میتوان به دانشگاه دهلی، کلکته، بمبئی و بنارس اشاره نمود.

مقطع کارشناسی در هند : طول دوره ۳ الی ۴ سال و زبان تدریس انگلیسی می­باشد. متقاضیان این مقطع بایستی دارای مدرک پیش دانشگاهی(ترجیحا معدل بالای ۱۳) باشند.

مقطع کارشناسی ارشددرهند: طول این دوره ۱ تا ۲ سال است. متقاضیان این مقطع میتوانند به زبان انگلیسی تحصیل نمایند بایستی دارای مدرک لیسانس(ترجیحا با معدل بالای ۱۴ و نمره زبان حداقل IELTS 5)باشند یا در دوره های آمادگی برای دانشگاه شرکت نمایند.)باشند

مقطع دکترا در هند: طول این دوره ۴ تا ۵ سال متقاضیان این مقطع بایستی دارای مدرک فوق لیسانس (ترجیحا معدل بالای ۱۵) وIELTS   5 باشند. زبان تدریس انگلیسی است.

به معرفی شهرها و مناطق اموزشی و تحصیلی در هند می­پردازیم(به دلیل گسترده بودن مناطق در هند):

مؤسسات فناوری هندوستان:

این مجموعه مؤسسات و دانشگاه ها، «مؤسسات فناوری هندوستان» نام دارند و با عنوان اختصاری IIT شناخته می‌شوند. این مجموعه، از ۱۸ دانشگاه مستقل معتبر (و ۵ دانشگاه در شرف افتتاح) تشکیل شده است. این دانشگاه ها به عنوان «مؤسسه مهم ملی» و با مصوبه مجلس هند تأسیس شده‌اند. سازمان یونسکو، آلمان، ایالات متحده، ژاپن و اتحاد جماهیر شوروی با کمک‌های مالی یا کمک‌های فنی خود در تأسیس برخی از این آی‌آی‌تی ‌ها نقش داشته‌اند. هر آی‌آی‌تی یک دانشگاه خودمختار است که از طریق شورای مشترکی که نظارت عالی بر اداره آنها را بر عهده دارد با یکدیگر ارتباط پیدا می‌کنند.

IITها براساس معیارهای؛ کیفیت علمی، استانداردهای آموزش، نحوه پذیرش دانشجویان، امکانات پژوهشی و محوطه دانشگاه، همواره بین برترین دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی هند قرار گرفته‌اند. ۷ مؤسسه از این مجموعه در میان ۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا در رنکینگ سال ۱۶-۲۰۱۵ مؤسسه QS دیده می‌شوند. Indian Institute Of Technology Delhi یا IITD با رتبه ۱۷۹، مؤسسه فناوری بمبئی با رتبه ۲۰۲، مؤسسه فناوری مدرس با رتبه ۲۵۴ و مؤسسه فناوری کانپور با رتبه ۲۷۱ برترین این مؤسسات و جزو ۱۰۰ دانشگاه برتر فنی مهندسی دنیا هستند.

چنای:

چنای (مدرس) تعداد زیادی دانشگاه و مرکز آموزش عالی دارد که در این روزها شناخته‌ شده ترین آنها برای ایرانیان دانشگاه دکتر ام جی آر Dr. M.G.R. Medical University است. این دانشگاه، پس از اینکه وزارت بهداشت کشورمان نام دانشگاه راجیو گاندی را از لیست دانشگاههای مورد تأیید خود خارج کرد، به گزینه اول متقاضیان ایرانی تحصیل پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در هند تبدیل شد. دیگر دانشگاه شاخص شهر چنای، دانشگاه مدرس University Of Madras است که در سال ۱۸۵۷ تأسیس شده و ۳ دانشکده تجارت، علوم و هنر آن در رشته‌ها و مقاطع مختلف دانشجو می‌پذیرند. کالج‌های رشته‌های فنی مهندسی و معماری شهر مدرس وابسته به دانشگاه آنا هستند. چنای همچنین صاحب یکی از بهترین دانشگاههای فنی‌-مهندسی هند هم است؛  Indian Institute Of Technology Madras یا IITM. این دانشگاه یکی از صد دانشگاه فنی-مهندسی برتر دنیا (طبق ارزیابی‌های مؤسسه QS) شناخته شده است.

بمبئی:

بمبئی صاحب یکی از برترین دانشگاههای هند است؛ Indian Institute Of Technology Bombay که در رده ۲۰۲م رنکینگ QS جای دارد و یکی از بهترین دانشگاههای فنی مهندسی آسیا و جزو ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا برای تحصیل در رشته مهندسی الکترونیک بحساب می‌اید. نکته منفی در مورد این دانشگاه، تعداد کم دانشجویان بین‌المللی آن است. از بین ۹۸۷۰ دانشجوی Indian Institute Of Technology Bombay تنها ۲۹ دانشجوی بین‌المللی امکان تحصیل در این دانشگاه را بدست آورده‌اند.

دانشگاه دولتی مومبای (University Of Mumbai) با نام اختصاری MU دیگر دانشگاه بمبئی (مومبای) است که دوره‌های تحصیلی زیادی را در مقاطع مختلف (از دیپلم تا دکترا) در کالج‌های متعدد وابسته به خود ارائه می‌دهد. این دانشگاه با ۵۵۷,۸۴۰ دانشجو یکی از بزرگترین دانشگاههای دنیا بحساب می‌آید.

پونا:

جایگاه علمی و تحصیلی شهر دانشجویی پونا در کشور هند باعث شده هندی‌ها به آن لقب «آکسفورد شرق» یا «آکسفورد هند» بدهند. بیش از ۱۰۰۰ کالج  از دانشگاه‌های معروفی چون دانشگاه پونا، بهاراتی ودیاپت، کالج فرگوسن و سیمباسیز کالج و دیگر مراکز علمی و آموزشی هند میزبان شمار زیادی دانشجو در شهر پونا هستند. علاوه بر دانشجویان هندی که از سراسر هند برای تحصیل به پونا سفر می‌کنند، دانشجویان بین‌المللی زیادی هم از کشورهایی مانند ایران، مالزی، اندونزی، کره جنوبی و کشورهای عربی و آفریقایی، پونا را برای ادامه تحصیل انتخاب می‌کنند. دانشگاه پونا، یکی از دانشگاههای معتبر کشور هند، هرساله تعداد زیادی دانشجوی بین‌المللی می‌پذیرد که بسیاری از آنها ایرانی هستند. در واقع شهر پونا بیش از هر شهر دیگری (خارج از ایران) پذیرای دانشجویان ایرانی است.

بنگلور:

دانشگاه بنگلور (Bangalore University)، در سال ۱۸۸۶ تأسیس شده و با رشد و توسعه مراکز تحصیلات تکمیلی زیرمجموعه خود به یکی از دانشگاههای بزرگ آسیا تبدیل شده است. در حال حاضر ۷۵ کالج زیرمجموعه این دانشگاه قرار دارند. علاوه بر دانشگاه بنگلور، ۳ دانشگاه اصلی دیگر در شهر بنگلور میزبان شمار زیادی دانشجو از کشور هند و دانشجویان بین‌المللی از سایر کشورها هستند. این سه دانشگاه عبارتند از: دانشگاه علوم کشاورزی بنگلور، دانشگاه راجیو گاندی و دانشگاه VTU  یا Visweshwaraiah Technological University‌ در شهر بلگام (در ایالت کارناتاکا).

دانشگاه ممتاز و قدیمی، برخورداری از زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی، دانشجویان خارجی پرشمار و تمرکز صنعت نرم‌افزار، علوم پزشکی و فن‌آوری اطلاعات؛ این شهر را به شهری جذاب برای متقاضیان تحصیلات دانشگاهی بدل ساخته است. واقع شدن‌ِ بنگلور بر سر راه‌های ارتباطی‌ مهم‌ هند بر اهمیت و اعتبار این شهر دانشجویی امن و خوش‌آب و هوا افزوده است.

سیستم آموزش عالی هند شامل ۳ شاخه اصلی رشته‌های علوم پایه / رشته‌های مهندسی / رشته‌های پزشکی می‌شود. دوره‌های درسی رشته‌های علوم پایه (مانند فیزیک، ریاضی، مدیریت و بازرگانی، علوم کامپیوتر و…) را دانشگاه بنگلور و کالج‌های زیرمجموعه آن ارائه می‌دهند. دانشگاه اصلی رشته‌های مهندسی (مانند مهندسی کامپیوتر، برق و الکترونیک و…) دانشگاه VTU و دانشگاه اصلی رشته‌های پزشکی (پزشکی عمومی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری و…) دانشگاه علوم سلامت راجیو گاندی است.

کشور چین 

۳۰۰۰۰۰دانشجوی خارجی دارد.

امکان تحصیل به زبان انگلیسی در تمام مقاطع وجود دارد.

کارشناسی          ۴ سال      زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد   ۲ سال      زبان انگلیسی

دکترا               ۳ سال     شامل دو دوره ، دوره ی اول واحد های مربوط به رشته ی خود، دوره ی دوم پایان نامه زیرنظر استاد راهنما