[toc]

[ult_tab_element main_title_typograpy=”” main_desc_typograpy=””][single_tab title=”معرفی” tab_id=”1557462458756-0″]

مهندسی معدن مجموعه علوم و فنونی است که از اکتشاف یک کانسار (ذخیره معدنی با ارزش اقتصادی) آغاز و تا فرآوری آن ادامه می‌یابد. این رشته قدیمی‌ترین رشته مهندسی دانشگاهی است و در انگلستان پایه گذارده شده‌است. به علت شرایط سخت کاری, یکی از ۱۰ حرفه دشوار جهان شناخته شده است. مهندسی معدن دارای ۲ گرایش اصلی استخراج و اکتشاف و ۴۰ گرایش تخصصی مانند ابزار – ماشین آلات – حفاری, مکانیک سنگ, و.. می‌شود. مراحل این رشته عبارت‌اند از:

  • پی جویی
  • اکتشاف
  • استخراج
  • فرآوری

اکتشاف کانسارها شامل اکتشاف مقدماتی، نیمه تفصیلی و تفصیلی است با پایان هر مرحله از اکتشاف مهندسان اکتشاف با توجه به افزایش و یا کاهش احتمالات کشف و برآورد هزینه‌های انجام شده و قابل پیش بینی در مورد ادامه اکتشاف تصمیم می‌گیرند.

هر چند این دانش یکی از دشوارترین دانش‌ها به لحاظ کاربرد است , اما به علت ارتباط نزدیک با طبیعت و در عین حال بهره گیری از فنون مهندسی از جذابترین علوم می‌باشد.

استخراج معادن با توجه به فاکتورهای بسیاری نظیر شرایط اقتصادی و فنی و قابلیت دسترسی به کانسار و… به دو صورت کلی روباز و زیر زمینی انجام می‌گیرد.

معدنکاری روباز تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که دیگر استخراج به صورت روباز به صرفه نباشد و پس از آن استخراج به روش زیر زمینی صورت می‌گیرد.

در ایران دانشگاه‌های مختلفی ارائه دهنده رشته مهندسی معدن در مقاطع کارشناسی ؛ کارشناسی ارشد و دکترا می‌باشد که می توان به دانشگاه علم و صنعت ایران واحد اراک؛دانشگاه کردستان ؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛دانشگاه تهران؛ دانشگاه تربیت مدرس؛دانشگاه صنعتی سهند تبریز؛دانشگاه زنجان؛ دانشگاه باهنر کرمان؛دانشگاه یزد؛ دانشگاه آزاد اسلامی بافق یزد؛دانشگاه بیرجند؛ دانشگاه صنعتی اصفهان؛ دانشگاه صنعتی بیرجند؛ دانشگاه ارومیه؛دانشگاه صنعتی ارومیه؛دانشگاه صنعتی شاهرود؛ دانشگاه کاشان؛دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر، دانشگاه ازاد اسلامی تهران جنوب ؛دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان, محلات ، دانشگاه آزاد اسلامی میمه و… اشاره کرد.


[/single_tab][single_tab title=”پروژه” tab_id=”1557462505499-3-2″][/single_tab][single_tab title=”آموزش” tab_id=”1563953387138-2-8″][/single_tab][/ult_tab_element]