ایمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی و بهداشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت محیـــــــــــــــــــــــــــــــط

بررسی ایمنی و بهداشت HSE  اهمیت فراوانی دارد.

HSE، نگرش پیشگیرانه

اگر چه ” نگرش پیشگیرانه ” سر لوحه برنامه های HSE می‌باشد، ولی واقعیت این است که تا استقرار نظام مدیریت  HSE و نهادینه شدن آن در سطوح مختلف سازمانی و کاهش معنادار حوداث، متاسفانه شاهد وقوع حوادث گوناگونی خواهیم بود و در نتیجه برای دست‌یابی به یکی از اصول اساسی نظام مدیریت  HSE یعنی کنترل، تخفیف/ترمیم عوارض ناشی از حوادث (کاهش آسیب‌ها/ضایعات) بایستی از یک سو سطح آگاهی و آمادگی کارکنان را برای مقابله نظام‌مند با وضعیت‌های اضطراری افزایش داده و از سوی دیگر با جمع‌آوری داده‌های مربوط به چگونگی و شرایط وقوع حوادث آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و علل ریشه‌ای را تعیین نمود .

با اجرایی شدن دستورالعمل‌ها و آموزش مفاد آن برای مخاطبین، می‌توان امید داشت که روش هماهنگ ثبت، تحقیق و تجزیه و تحلیل حوادث در سطح سازمان جاری شده و ضمن آشنایی هر یک از کارکنان با وظایف خود در هنگام بروز حادثه، داده‌های همگونی نیز در اختیار مسئولین HSE قرار گیرد تا با تجزیه و تحلیل آماری و طبقه‌بندی علل ریشه‌ای، اصل “درس‌آموزی از حوداث” برای پیشگیری از وقوع مجدد، حوادث را عینی نمایند و تدابیر لازم برای اجرایی شدن یافته‌ها در قالب برنامه سالانه HSE در سطوح مختلف تصمیم‌گیری فرصت طرح شدن بیابند .

ویدئوهای مرتبط:

لینک موضوعات مرتبط با این بخش

ارسال نظرات و انتقادات و پیشنهادات

این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
این قسمت نباید خالی باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

شش + 7 =