مکان‌های قابل استفاده

برای این بخش می‌توان لیستی وسیع منتشر نمود اما به‌طورکلی باید گفت بهترین کاربردهای هیتر الکتریکی در مصارف صنعتی و اداری مسکونی یا مصارفی مانند یونیت هیتر گلخانه‌ای می‌باشد. اما در مصارفی همچون: کارخانه‌ها، بانک‌ها، پاسازها، مرغداری یا دامداری می‌توانید از گرمای مطبوع هیتر برقی استفاده نمایید.