نمونه پروژه های تیم مبتکران جوان پویا

در بخش زیر برخی از نمونه پروژه های اجرا شده که امکان ارایه آن در سایت وجود دارد را به نمایش گذاشتخ شده است.

طراحی سه‌بعدی با نرم افزار- پروژه زیر دریایی

طراحی سه‌بعدی با نرم افزار- پروژه رادیاتور ساده مدل ارشیا

طراحی سه‌بعدی با نرم افزار- پروژه اسلحه

طراحی سه‌بعدی با نرم افزار- پروژه هاورکرافت

طراحی سه‌بعدی با نرم افزار- پروژه کیس کامپیوتر

طراحی سه‌بعدی با نرم افزار- پروژه تلفن هوشمند

طراحی سه‌بعدی با نرم افزار- پروژه اسلحه کلت

طراحی سه‌بعدی با نرم افزار- پروژه هلیکوپتر

طراحی سه‌بعدی با نرم افزار- پروژه هواپیما

طراحی سه‌بعدی با نرم افزار- پروژه فیلتر تصفیه آب

طراحی سه‌بعدی با نرم افزار- پروژه اتو

طراحی سه‌بعدی با نرم افزار- پروژه اکسل خودرو

طراحی سه‌بعدی با نرم افزار- کابین و وزنه تعادل آسانسور

طراحی سه‌بعدی با نرم افزار- پروژه تراکتور

طراحی سه‌بعدی با نرم افزار- پروژه اتوبوس

طراحی سه‌بعدی با نرم افزار- پروژه پهپاد

طراحی سه‌بعدی با نرم افزار- پروژه موتور ستاره‌ای

طراحی سه‌بعدی با نرم افزار- پروژه کوآدکوپتر

طراحی سه‌بعدی با نرم افزار- پروژه کوآدکوپتر

طراحی سه‌بعدی با نرم افزار- پروژه پیستون

طراحی سه‌بعدی با نرم افزار- پروژه تلفن رو میزی

طراحی سه‌بعدی با نرم افزار- پروژه موتور سیکلت اسباب بازی

طراحی سه‌بعدی با نرم افزار- پروژه آچار

طراحی سه‌بعدی با نرم افزار- پروژه میکسر

طراحی سه‌بعدی با نرم افزار- پروژه لپتاپ

طراحی سه‌بعدی با نرم افزار- پروژه لپتاپ

طراحی سه‌بعدی با نرم افزار- پروژه لامپ

طراحی سه‌بعدی با نرم افزار- پروژه نمونه لامپ

طراحی سه‌بعدی با نرم افزار- کایت

طراحی سه‌بعدی با نرم افزار- پروژه ارگ موسیقی