مجموعه بزرگ مبتکران جوان پویا به عنوان یک هلدینگ مطرح در دنیا دارای زیر بخش های گوناگونی می‌باشد که نیاز به ساختار سازمانی حرفه ایی می‌باشد در ادامه به معرفی آن خواهیم پرداخت.