تیم بتا مجموعه مبتکران جوان بخش تحلیل و آنالیز مهندسی می باشد که انواع مختلف تحلیل های مهندسی را اجرا می‌نماید.