برای مشاهده مطلب روی عنوان کلیک کنید
شمارهعنوان
1بررسی اثر روکش­های صنعتی بر آسیب خستگی
2بررسی آزمایشگاهی و تحلیل المان محدود پدیده خستگی کامپوزیت­های تک جهته
3بررسی اثر انحناء نوک ترک بر رشد آن در ورق­های فولادی و آلومینیومی
4بررسی عددی اثر اصطکاک، مدول و تعداد دندانه در پروسه فورج چرخدنده
5بررسی اثر انحناء نوک ترک بر رشد آن در ورق­های آلومینیومی با در نظر گرفتن عملیات حرارتی مختلف
6بررسی تحلیل ارتعاشات ناخواسته در ماشین تراش و مروری بر روش­های کنترل آن
7بررسی اثر سرعت حرکت خودرو بر مقادیر تابع تبدیل تحت ناهمواری­های جاده­ای
8مروری بر انواع ترک­های ساختمانی و کنترل آن­ها
9مطالعه مقایسه­ای بین نانو لوله­های برون نیترید و نانو لوله­های کربنی
10بررسی اثر مقدار اینرسی سر شفت گیربکس بر اغتشاشات اولیه شروع به کار خودروی سواری با استفاده از روش دینامیک چند جرمی
11تخمین مسیر رشد ترک مورب در صفحه سوراخدار تحت بارگذاری چند محوره
12پیش­بینی عمر خستگی مواد کامپوزیتی تک جهته با زوایای الیاف مختلف
13شبیه­سازی زبری باند فرودگاه به منظور تحلیل­های ارتعاشی و دینامیکی نشست و برخاست هواپیما
14بررسی اثر سرعت حرکت خودرو بر شبیه­سازی سطح ناهمواری­های جاده­ای
15پیش بینی عمر خستگی توپی چرخ خودرو تحت بارگذاری ارتعاشات تصادفی ناشی از ناهمواری های جاده ای
16بررسی آزمایشگاهی و تحلیل اجزای محدود اثر روکش­های صنعتی مختلف در مقیاس ضخامت میکرو بر فولاد Ck45
17روش های جلوگیری از رشد و ترمیم ترک
18بهبود ضریب سختی فنر در کلاچ پری-دمپر خودروی سواری با استفاده از روش دینامیک چند جرمی
19پاسخ دینامیکی تیر یکسرگیردار انعطاف­پذیر تحت اثر حرکت جرم غیر متمرکز با سرعت ثابت
20پیش­بینی عمر خستگی بازوی سگدست سیستم تعلیق تحت ارتعاشات اتفاقی بر اساس ناهمواری جاده­ای
21بررسی اثر ناهمواری جاده­ای بر قطعات خودرو
22ارائه فرمول جهت محاسبه تعداد سیکل شکست بر حسب ضخامت روکش گالوانیزه گرم در پدیده خستگی
23پیش­بینی عمر خستگی مجموعه سیستم تعلیق خودرو تحت ارتعاشات اتفاقی ناشی از ناهمواری­های جاده­ای
24بررسی رفتار ارتعاشی کاور کلاچ خودروی سواری
25تخمین عمر خستگی تحت بارگذاری چندمحوری در تیرهای روشنایی
26بررسی اثر دما بر رفتار ارتعاشی کاور کلاچ خودرو
27بررسی ارتعاشات وارده به بدنه خودرو ناشی از ناهمواری های جاده ای در طی حرکت شتابدار
28محاسبه انتقال جرم خودرو ناشی از ناهمواری های جاده ای در مانورهای شتاب گیری و ترمز گیری
29کاهش وزن تبق مثلثی سیستم تعلیق خودرو با استفاده از پارامترهای طراحی بهینه
30مطالعه المان محدود ارتعاش تیر با خواص متغیر (FGM) تحت شرایط دمایی مختلف
31ارزیابی عمر خستگی پره­های پروانه کمپرسور گریز از مرکز کامپوزیتی تک جهته بر اساس روش اجزای محدود
32اثرات روکش کروم سخت شده بر رفتار خستگی فولاد CK45: بصورت آزمایشگاهی، شبیه­سازی المان محدود و مدلسازی شبکه عصبی
33بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی شبکه عصبی اثرات ضخامت روکش­های کروم سخت شده و گالوانیزه گرم بر عمر خستگی فولاد کربنی ۱۰۴۵
34مطالعه آزمایشگاهی و المان محدود ارتعاش آزاد سگدست خودرو
35نقش تنظیم زوایای چرخ خودرو بر آسیب خستگی تجمعی وارد بر سگدست خودرو
36ارزیابی دقت معیارهای مختلف خستگی پر چرخه توسط نتایج آزمایشگاهی  برای یک قطعه بحرانی با هندسه پیچیده و مولفه های ۳ بعدی تنش تحت بارگذاری چند محوری رندوم نامتناسب
37اثرات فرآیند ساچمه­زنی معمولی، شدید و مجدد بر رفتار خستگی فولادها با کربن متوسط
38تحلیل شکست پیچ­های اتصال دهنده در سوپر هیتر یک واحد پتروشیمی
39یش­بینی رفتار خستگی و تحلیل فولادهای کم کربن ساچمه­ ­زده شده
40ارایه الگوریتم جدید ارزیابی عمر خستگی قطعات ایمنی خودرو بر اساس رویکرد احتمالاتی: مطالعه موردی بر روی سگدست
41بررسی کارآیی پارامترهای ساچمه­زنی بر تغییرات سختی، اندازه دانه و تنش پسماند با استفاده از تقریب تاگوچی
42تحلیل پارامتری ضریب بار فروپاشی قاب­های مسطح
43بررسی عددی رفتار جریان هوا در مقابل کانال­های ثابت و دوار با سطح مقاطع دایروی، مستطیلی و بیضوی
44استخراج ابعاد بحرانی عیوب ترک و سوراخ­های خوردگی در مخازن نگهداری روغن با استفاده از روش اجزای محدود و تقریب تاگوچی
45تحلیل شکست تیرهای بتنی تقویت شده خمشی با CFRP بصورت آزمایشگاهی و اجزای محدود