ایمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی و بهداشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت محیـــــــــــــــــــــــــــــــط

بررسی ایمنی و بهداشت HSE  اهمیت فراوانی دارد.

هزینه حوادث

شامل دو دسته حوادث:

  • هزینه مستقیم DIRECT COST مانند:

_ هزینه درمان افراد آسیب دیده

_ پرداخت غرامت به کارکنان مصدوم

_ هزینه تعمیر یا جایگزینی اقلام از بین رفته

  • هزینه غیرمستقیم ِINDIRECT COST مانند:

_ زمان از دست رفته فرد مصدوم و زمان کمک سایر کارکنان

_ خسارت ناشی از تحویل در سفارش

_ توقف تولید

_ عدم احساس امنیت کارکنان و کاهش بهره‌وری

ویدئوهای مرتبط:

لینک موضوعات مرتبط با این بخش

ارسال نظرات و انتقادات و پیشنهادات

این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
این قسمت نباید خالی باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

یک × یک =