ایمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی و بهداشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت محیـــــــــــــــــــــــــــــــط

بررسی ایمنی و بهداشت HSE  اهمیت فراوانی دارد.

علل بروز حادثه

            علل مستقیم

            اعمال ناایمن:

_ تعمیر و سرویس دستگاه‌ها بدون خاموش کردن آن‌ها

_ انجام کار بدون اجازه و مجوز

_ عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی

_ وضعیت نامناسب بدن در حین کار

_ عدم رعایت ترتیب صحیح انجام مراحل کار

_ ایمن نکردن شرایط قبل از شروع کار

_ برداشتن حفاظ یا حذف وسایل ایمنی دستگاه‌ها

_ حمل بار با روش نامناسب

            شرایط ناایمن:

_ دسترسی ناکافی به وسایل ایمنی

_ طراحی ارگونومیک نامناسب

_ عدم نظم و ترتیب در محیط کار

_ شرایط آب و هوا

_ نقص در سیستم کنترل

_ نقص در دستورالعمل‌های کاری

_ وسایل یا تجهیزات ناقص

_ سر و صدا

_ تهویه نامناسب

_ طراحی نامناسب

            علل مستقیم:

            شرایط ناایمن:

_ خطر سقوط اشیاء

_ عوامل بروز حریق

_ تماس با مواد شیمیایی

_ تماس با مواد رادیواکتیو

_ شرایط روحی _ اجتماعی

_ علل پایه یا علل غیرمستقیم

_ نامناسب و ناکافی بودن هشدارهای ایمنی

_ دستورالعمل‌های کار با وسایل یا تجهیزات نامناسب است یا تهیه نشده است

 _ وسایل یا تجهیزات برای کار غیرمرتبط در اختیار فرد قرار گیرد

_ ناکارآمدی سیستم‌های هشداردهنده

            علل پایه:

            علل پایه مرتبط با عوامل فردی:

_ اطلاعات ناکافی

_ تجربیات ناکافی

_ فشار کاری بیش از حد

_ انگیزه ناکافی و نامناسب

_ عدم استراحت

_ آموزش ناکافی

_ عدم تمایل به پرسیدن سوال در خصوص مسائل ایمنی

            علل پایه مرتبط با عوامل شغلی:

نظارت و سرپرستی نامناسب

_ خرید نامناسب

_ تعمیر و نگهداری نامناسب

_ روش‌های کاری نامناسب

_ فرسودگی و کهنگی وسائل

_ عدم جود ارتباطات

_ طراحی نامناسب

_ هدایت نامناسب

 

ویدئوهای مرتبط:

لینک موضوعات مرتبط با این بخش

ارسال نظرات و انتقادات و پیشنهادات

این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
این قسمت نباید خالی باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

شانزده + سیزده =