در طول تاريخ، تمدن هايی كه از ديدگاه توليدي محصـــولات بهتری توليد ميكردند، موفق تر بودند. ساختن ابزار برتر به معنی توليد مصنوعات و سلاح هاي بهتر و پيشرفته تر است، سلاح هاي برتر هم انسان را قادر مي سازد كه به هنگام جنگ ها به وسيله سلاح ها، فرهنگ ها و تمدن هاي ديگر را تصـــرف كند. تاريخ تمدن به ميزان زيادي همان تاريخ توانايي هاي بشر براي ساختن مصنوعات است.

به كارگيري علوم و فنون براي توليد كالاهاي صـــنعتي مورد نياز و مطلوب جامعه و مردم، فناوري ناميده مي شــود. فرآيندهاي ســاخت و توليد عامل اســاســي هســتند كه فناوري را نتيجه بخش و مفيد مي سازند. از ديدگاه تكنولوژيكي به كارگيري فرآيندهاي فيزيكي و شيميايي به منظور تغيير در شكل هندسي، خواص مكانيكي و متالوژيكي و شكل ظاهري يك ماده خام، براي توليد يك محصول را فناوري ساخت و توليد مي نامند. ساخت و توليد شامل مونتاژ هم مي باشد و تقريباً هميشه به صورت مراحلي از عمليات توليد، اجرا مي شود مثل توليد هواپيما و خودرو …

تبديل مواد خام به محصولات صنعتي از طريق به كارگيري علم و فناوري ارزش افزوده ايجاد مي كند، بنابراين از ديدگاه اقتصادي نيز ميتوان گفت ساخت و توليد محصولات صـــنعتي يكي از روش هايي اســـت كه يك ملت مي تواند از آن طريق براي خود ثروت ايجاد كند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.