از گذشـته هاي دور اسـتفاده از مواد مختلف سـبب بهبود بخشـيدن به سـاخت گرديده اســـت، كه هر يك نوعي از كيفيت و عيب را دارا هســـتند.

در ادامه به بررســـي آنها پرداخته خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

یک + یازده =