مراحل ساخت قطعه با استفاده از متالوژي پودر به شرح زير است:

I – توليد پودر فلزات و مخلوط كردن پودرها درصورتيكه از چند پودر استفاده شود.

II – پرس كردن پودر در قالب بطوريكه به اندازه كافي چســـبندگي بين ذرات پودر ايجاد شده تا بتوان قطعه مورد نظر را تحت عمليات بعدي قرار داد. معمولاََ قطعه را در اين مرحله قطعه سبز ميخوانند.

III – عمل سينتر كردن (تف جوشي)

1-4-10- توليد پودر فلزات

توليد پودر فلز روش هاي مختلف (مكانيكي، شيميايي+ آسياب كردن) فيزيكي دارد كه هر كدام داراي ويژگي هاي مختلف از نظر اندازه ذرات پودر و درجه خلوص پودر است. چند روش توليد پودر به قرار زير است:

1ـ احيا كردن اكسيد فلز

2ـ افشانش مذاب¹

3ـ الكتروليز

4ـ روش هاي مكانيكي

2-4-10- پرس كردن پودر

در اين مرحله به علت فشــار زياد بين ذرات پودر يك نوع جوش ســرد به وجود مي آيد. علت پديد آمدن جوش سرد سطح تماس بين ذرات ميباشد و بنابراين تنش فشاري در اين نقاط به اندازه اي است كه ذرات را به حالت پلاستكي درمي آورد، تقريباً هميشه روي فلز را يك لايه بسيار نازك اكسيدي به ضخامت در حدود 10 تا 30 آنگستروم مي پوشاند كه اين لايه در اثر فشار و حركت بين ذرات شكسته شده و باعث ميشود نقاط تماس به وجود آيند. يكي از عوامل مهم در طرح قطعه پرس شـــده، يكســـان بودن حجم نســـبي قطعه در سر تا سر آن است كه به علت وجود اصطكاك بين پودر و ديواره قالب امكان ندارد. زيرا فشار بطور يكسان به تمام قسمت هاي پودر منتقل ميشود. هر چه حجم نسبي قطعه بالاتر باشد استحكام آن نيز بيشتر خواهد بود.

مراحل پرس با چند پيستون

3-4-10- تميز كردن قطعه پرس شده

تميز كردن عبارت اسـت از نگهداشـتن قطعه سـبز در درجه حرارت هاي بالا براي مدت معين به منظور اينكه وزن مخصــوص قطعه تا ســطح دلخواه بالا رود. وزن مخصــوص مطلوب معمولاً نزديك به وزن مخصوص قطعه مشابه ريخته شده است.

[۱]atomization

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.