متالوژي پودر عبارت اســـت از ســـاختن اجزا و قطعات با پرس كردن يك يا تركيبي از چند نوع پودر (فلز سراميك، پلاستيك، شيشه و كامپوزيت) و عمليات ديگري كه روي قطعه حاصل از پرس انجام مي گيرد. گرد فلزكاري (متالوژي پودر) نام فرآيندي اســـت كه در آن پودر نرم فلزات با يكديگر مخلوط شده و پس از فشردن به شكل دلخواه در محيط كنترل شده و در دمايي پايين تر از نقطه ذوب عمده ترين ماده تشــكيل دهنده مخلوط، براي مدت زمان مناســبي حرارت داده مي شوند (تف جوشي مي شوند) تا سطوح ذرات پودر به يكديگر متصل شوند و ماده اي با خواص مورد نظر به وجود آيد. عموماً اين فرآيند به آســـاني براي توليد انبوه قطعات كوچك، پيچيده و با دقت بالا كه اغلب نيازي به ماشــينكاري يا پرداخت بعدي ندارند، بكار گرفته ميشــود. در اين فرآيند، اتلاف ماده ناچيز اســت و ميتوان از مواد و مخلوط هاي غير معمول اســـتفاده كرد. همچنين ميزان تخلخل و نفوذپذيري قطعه قابل كنترل اسـت. زمينه عمده كاربرد اين فرآيند در توليد قطعاتي اسـت كه نسـبت ديگر روش ها از سود آوري بيشتر برخوردار است و با ايجاد خواص و ويژگي هاي مطلوب با روش هاي ديگر توليد دشوار است. فرآيند متالوژي شامل چهار مرحله اساسي است:

1- تهيه پودر

2- مخلوط كردن

3- فشردن

4- تف جوشي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.