تقسيم بندي ماشين هاي ابزار از ديدگاه هاي مختلفي ميتوان ماشين ابزارها را دسته بندي نمود.

الف) از نظر تخصص

1- ماشين هاي يونيورسال

اين دسـته شـامل ماشـين هايي ميشـود كه ميتوانند كارهاي مختلف انجام دهند، و با داشتن ملحقات مخصوص كاربرد وسيع تري ميتوانند پيدا كنند.

2- ماشين هاي تك منظوره

ماشـــين هايي را گويند كه اندازه هاي مختلفي از يك قطعه كار مشـــخص را ميتوانند ماشــينكاري كنند. نمونه اين ماشــين ها، ماشــين هاي ميل لنگ تراشــي، ســنگزني چرخ دنده ها و فرزكاري است.

۳- ماشين هاي مخصوص

اين دسته شامل ماشين هايي است كه براي انجام يك عمل مشخص روي يك قطعه كار مشخص به منظور كاستن زمان توليد بكار گرفته شده است.

4- ماشين هاي مخصوص شده

اين ماشـين ها با تغييراتي روي ماشـين هاي دسـته اول به دسـت مي آيند. مثلاً در محور اصلي، سرعت آنها تغيير داده ميشود.

ب) از نظر خودكار بودن

ماشين ها از نظر خودكار بودن به سه دسته تقسيم مي شوند:

1) تمام اتوماتيك

2) نيمه اتوماتيك

3) معمولی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.