عمليات براده برداري ابزار به قطعه نيرو وارد مي كند و از سطح جسم براده بر مي دارد، كه به دو صورت ميتواند صورت گيرد.

1 ـ براده برداري دستي

2ـ براده برداي ماشيني

۱-۲-۵- براده برداري دستي شــامل عملياتي مثل قلم زدن، اره كردن و ســوهان كردن اســت كه به كمك ابزارهاي دستي¹ نجام ميگيرد. از مشخصات براده برداري دستي اين است كه ابزار توسط دست راهنمايي و حركت داده ميشود.

2-2-5- براده برداري ماشيني شـــامل كارهايي مثل فرزكاري، صـــفحه تراشـــي، خانكشـــي، تراشكاري، اره كردن و ســنگزني اســت كه به كمك ماشــينهاي افزار¹ صــورت مي پذيرد. در براده برداري ماشينني قطعه و يا ابزار و يا هر دو حركت دارند.

تصوير چند نمونه براده برداري

[۱]Hand tools

[۱]machine tools

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.