ليزر شكل ويژه اي از انرژي بسيار متمركز است كه كاربرد فراواني در ارتباطات، بهداشت و توليد پيدا كرده است. نور ليزري كه در كابلي به ضخامت انگشتان دست حاوي 144 تار نوري حركت مي كند، قادر اســـت 50000 پالس (موج) را ردوبدل كند. اين تبادل از طريق كابل هاي مسـي مسـتلزم وجود كابلي به ضـخامت 415 ميليمتر شـامل 8100 رشـته سـيم مسـي معمولي اسـت. بسـتر ماشـين فرزكاري بزرگ و دقيق را ميتوان با اندازه گيري تغييرات باريكه ليزر كه به موازات راه هاي ماشـين تابانده ميشـود هم راسـتا كرد. با تمركز باريكه ليزر توسط عدسي چشم انسان روي قرنيه، مي توان قرنيه جدا شده را در جاي خود جوشكاري موضعي كرد. عايق پلاستيكي پوشاننده سيم هاي مسي نازك را ميتوان به دقت به منظور تســهيل لحيم كاري مواضــع خاص ســوزاند. ليزرها كاربرد فراواني در جوشـــكاري، برش كاري، مته كاري، پوشـــش كاري، عمليات گرمايي و اندازه گيري پيدا كرده اند. ســيســتم هاي ليزري امتيازات مشــخصــي نســبت به ســاير فرآيندهاي معمولي دارند.

جدول مزاياي استفاده از ليزر در فرآيندهاي برشكاري

جدول مزاياي استفاده از ليزر در فرآيندهاي جوشكاري

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.