هدف از برش در اينجا برش به كمك قالب بوده و منظور از آن اعمال نيروهاي برشي بر تسمه يا ورق فلزي به كمك ابزاري متشكل از يك سنبه و ماتريس كه روي يك دستگاه پرس ســوار شــده اند، مي باشــد. برش به چندين نوع مختلف بر روي پرس ها صــورت مي گيرد، بلانك زني و ســوراخ كردن² از انواع كارهاي برش اســت. حذف زوائد از جمله كارهاي ديگر در برشكاري است. ازجمله اقسام ديگر برش، سوراخ كردن بدون دورريز و برش بدون جدا ساختن كامل بلانك و پليسه گيري است.

[۱]Catting

[۲]blanking & Piercing

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.