صنعت ريخته گري را ميتوان به دو بخش تقسيم كرد:

1ـ ريخته گري قطعات يا شكل ريزي

2ـ ريخته گري شمش يا شمش ريزي

1-2-9- ريخته گري قطعات (شكل ريزي)

شــكل ريزي بخش بســيار عمده و مهمي از صــنعت ريخته گري را به خود اختصــاص مي دهد. ريخته گري قطعات روش هاي مختلفي دارد كه بعضــي از آنها قالب هاي موقت (يكبار مصــرف) و بقيه از قالب هاي دائم اســتفاده مي كنند، برخي از اين روش ها بطور ماشــيني (مثل ريخته گري تحت فشــار) و برخي هم بطور ماشــيني و هم دســتي (مثل ريخته گري در ماسه) انجام مي شود.

2-2-9- ريخته گري شمش (شمش ريزي)

شمش ها قطعاتي مي باشند كه داراي شكل هندسي بسيار ساده بوده و معمولاََ كاربرد مستقيم صنعتي ندارند، شمش هايي كه براي ذوب مجدد و استفاده در ريخته گري توليد مي گردند، غالباً درون قالب هاي افقي رو باز ريخته مي شوند تا خروج شمش ريخته شده به آساني ممكن گردد، جنس قالب ها معمولاً چدني است، هرچند كه قالب هاي مسي و ماسه اي نيز متداول است.

ريخته گري شمش

تهيه اين نوع شمش ها به دو روش كلي انجام مي شود:

الف) شمش ريزي منفرد

ب) شمش ريزي مداوم

علاوه بر دو روش فوق روش ديگري به نام تســـمه ريزي يا ريخته گري نواري، مركب از ريخته گري و نورد وجود دارد كه تســـمه هايي با طول نام حدود و در عرض معين و ضخامت كم توليد مي كند.

ج) ريخته گري نواري¹ (تسمه ريزي)

تســـمه ريزي در واقع تركيبي از ريخته گري و نورد بوده و در تهيه نوارهاي فلزاتي نظير آلومينيوم با طول نامحدود، عرض معين و ضخامت كم بكار مي رود. توليد بر اساس نوع ماشين مورد استفاده به 3 نوع اصلي تقسيم ميشود كه شماتيك آنها در شكل نشان داده شده است.

روش ريخته گري نواري يا تسمه ريزي

[۱]Stripcasting

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.