در رويكرد بالا به پائين براي توليد محصــول، داشــته يك ماده تودهاي را شــكلدهي و اصلاح ميكنند. در حقيقت در اين روش، يك ماده بزرگ را برداشته و با كاهش ابعاد و شكلدهي آن، به يك محصول با ابعاد نانو تبديل ميشود. به عبارت ديگر، اگر اندازه يك ماده توده اي بطور متناوب كاهش داده شــود تا به يك ماده با ابعاد نانو متري برســد، از رويكرد بالا به پائين اسـتفاده شـده اسـت. اين كار اغلب و نه هميشـه شـامل سـاختاري كردن فلزات به طريق شـكلدهي اسـت. در ادامه به معرفي نمونه هاي مختلف روش بالا به پائين پرداخته ميشود:

1- ليتوگرافي

2- فرآوري مكانيكي

3- فرآوري هاي حرارتي

4- ريسندگي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.