براي نانو ذرات تعاريف متعددي ارائه شده است اما بطور خاص نانو ذرات داراي قطري بين 1 تا 250 نانومتر ميباشـــند. به عبارتي آنها در حوزهاي مابين اثرات كوانتومي اتم ها، مولكول ها و خواص مواد توده اي قرار ميگيرند. مواد مختلف در اين مقیاس از خود خواص متفاوت و جالبي را بروز ميدهند.

توانايي ســاخت و كنترل ســاختار نانو ذرات به دانشــمندان و مهندســين اين امكان را مي دهد تا خواص حاصـــله را تغيير داده و بتوانند خواص مطلوب را در مواد طراحي كنند. موارد فوق العاده گســـترده اي وجود دارند كه اندازه فيزيكي ذره ميتواند خواص بهبود يافته مفيدي را به وجود آورد. مثلاً اندازه كوچك ذرات امكان صيقل دهي ظريف تر سطوح را فراهم ميكند.

نانو ذرات بقدري كوچك هســـتند كه ميتوان گفت بي نظمي چنداني در آنها وجود نداشته و لذا فلزات پرقدرت و بسيار سخت را ميتوان از آنها توليد كرد.

[۱]Nano Particle

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.