مواد مركب داراي مشخصه هاي مكانيكي بالاتري نسبت به مواد معمول مهندسي مي باشند. برخي از اين مشخصات با اصلاح خصوصيات مواد مهندسي قابل حصول است و بسياري ديگر نياز به آزمون و روش هاي محاسباتي دارد. در ادامه به بررسي چند اصطلاح كاربردي پرداخته ميشود:

ـ يك جسم «هموژن» يا همگن داراي خصوصيات يكنواخت در همه قسمت ها بوده و در نتيجه خصوصيات به مكان جسم بستگي ندارد.

ـ يك جسم «ايزوتروپ» داراي خصوصيات مواد يكسان در هر نقطه از جسم و در همه جهات بوده و درنتيجه خصوصيات مستقل از جهات ميباشد.

ـ يك جسم «اورتوتروپ» داراي خصوصيات مواد متفاوت در سه محور عمود بر هم در هر نقطه از جسم هست. بنابراين خصوصيات مواد وابسته به جهات مورد نظر در يك نقطه از جسم ميباشد.

– يك جسم «آن-ايزوتروپ» داراي خصوصيات مواد متفاوت در تمام جهات در هر نقطه از جسم ميباشد. به عبارت ديگر هيچ صفحه تقارني براي خصوصيات مواد وجود نداشته و اين خصوصيات وابسته به جهات مختلف مي باشند. مواد مركب معمولاً غير هموژن و يا ناهمگن بوده و از طرف ديگر خصوصيات آنها ايزوتروپ نيز نمي باشد. به عبارت ديگر اورتوتروپ و يا در حالت كلي آن-ايزوتروپ می باشد.

به لحاظ خواص، بين الياف و رزين (ماده زمينه اي) تفاوت وجود دارد به شكل زیر توجه نمایید.

منحني تنش-كرنش براي يك ماده مركب به تفكيك

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.