اتصالات جوشي در هر وضعيتي ممكن است ولي برخي از وضعيت ها مشكلاتي دارد اما وضعيت هاي مختلف جوشكاري چهار دسته اند:

1- مسطح¹

۲- افقي²

۳- قائم³

4- زير سقفي يا بالاي سر⁴

انواع قرار گرفتن قطعات در اتصالات مختلف جوشي به دسته هاي زير دسته بندي ميشوند:

اتصال لب به لب¹: لبه هاي قطعات كار بصورت صاف يا پخ زده در كنار هماند و نوع پخ و زاويه با انحناي آن بستگي به شرايط كار (ضخامت قطعه) و روش جوشكاري دارد.

اتصال نبشي²: دو قطعه با زاويه در كنار هماند.

اتصال لبه اي روي هم³: قطعات مربوطه روي هم اند و جوشكاري روي لبه ها صورت ميگيرد و اين اتصال خيلي شبيه به اتصال نبشي است. اين روش نسبت به ساير اتصالات جوشي برتري ويژه اي دارد.

[۱]Flat

[۲]Horisontal

[۳]Vertical

[۴]Overhead

[۱]Buttweld

[۲]Fillet weld

[۳]Lap weld

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

12 − هفت =