در اندازه گيري اصول بنياديني همچون موارد زير برقرار است:

الف) يكنواختي ¹

ميزان انحراف ما در يك اندازه گيري از مقدار اصلي مي باشد.

ب) دقت²

در طي اندازه گيري هـاي مختلـف هـر چـه قـدر كـه مقـدار خطاهـا (از مقـدار اصـلي) كمتر باشد يكنواختي بهتري در نتايج وجود خواهد داشت.

ج) تكرارپذيري

بتوان با وسيله اندازه گيري بارها بـدون ايجـاد خطـا انـدازه گيـري نمـود، بـراي رفـع اين مشكل در كارخانه ها واحد كاليبراسيون وجود دارد.

1- precision

2-Accurate

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

18 − 17 =