تایید هویت کارمندان

تایید هویت کارمندان

شرکت فنی و مهندسی مبتکران جوان پویا
OIP.ILRbBFDSqf-MfM2uqs2fHwAAAA

Active young inventors company

Identification carde


نام و نام خانوادگی:

کد پرسنلی:

سمت:


نام مسئول مافوق:

شماره تماس مسئول مافوق:

درصورت نیاز، تیکت ارسال نمایید.

در صورت نیاز به ارایه هرگونه پیشنهاد خواهشمندیم با بخش روابط عمومی یا مسئول هر بخش تماس حاصل فرمایید.