پروژه طراحی کارخانه تولید ذغال

با توجه به اهمیت توجه به طبیعت و استفاده از منابع دور ریز، برای تولید ذغال روش‌های جدیدی وجود دارد و می توان از خورده چوب های دور ریز که در گذشته بدون استفاده بودند. جهت تولید ذغال مرغوب استفاده نمود.


برای این منظور ابتدا باید طراحی‌های مکانیکال پروژه انجام شود که مرحله آغازین طراحی مفهومی و مدل سازی است در ادامه تصاویر مدل سازی را مشاهده می فرمایید.


در ادامه تصاویر کارخانه اجرا شده در استان قم را مشاهده می فرمایید.

پروژه تولید ذغال
پروژه تولید ذغال 2