باید توجه داشته باشید بعد از سازه ساختمان که مهم‌ترین بخش ساختمان است تاسیسات ساختمان بخش بسیار حیاتی از ساختمان می‌باشد.

دسته‌بندی تاسیسات مکانیکی ساختمان

1- آب مصرفی

2- سیستم گرمایش

3- سیستم موتور خانه

4- فاضلاب

5- سیستم خنک کننده

در ادادمه به بررسی دقیق تر این بخش‌ها خواهیم پرداخت.