اختراع-مزایای ثبت اختراع بین المللی

یکی از مزایای ثبت اختراع، عدم افشای نتایج با ارزش حاصل از تحقیقات شرکت‌های دانش‌بنیان و یا پایان‌نامه‌های دانشجویی در قالب مقاله و کمک به تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی پژوهشگران و نخبگان علمی و صنعتی است. به علاوه امروزه بسیاری از شرکت‌های پیشرو در زمینه فناوری، توجه ویژه‌ای به موضوع مالکیت فکری و چگونگی حفاظت از دارایی‌های فکری خود دارند. از این رو مزیت اصلی سیستم ثبت پتنت، حفاظت از اختراع، حقوق معنوی و فکری مخترع و انتشار نوآوری می‌باشد.
برخی مزیت‌های دیگری که در سال‌های اخیر قابل توجه بوده است مواردی مانند درآمد‌زایی از ثبت اختراع ، کسب درآمد از اختراع و از راه فروش پتنت ، صدور مجوزهای بهره‌برداری از اختراع ، ایجاد مانع و محدودیت در فعالیت‌های تحیقیق و توسعه‌ای شرکت‌های رقیب ، جلوگیری از ورود رقبای تازه وارد به بازار رقابتی کسب‌وکار و افزایش اعتبار و برند شرکت را می‌توان نام برد.

مطالب مرتبط