پرورش خلاقیت-ساختار سنجش خلاقیت تورنس

ساختار سنجش خلاقیت تورنس

ساختار تست اصلی سنجش خلاقیت تورنس مبتنی بر مدل ساختار عقل گیلفورد است و دارای دو شکل کلامی (تفکر خلاقانه به وسیله کلمات) و تصویری (تفکر خلاقانه به وسیله تصاویر) و دو فرم موازی (آ و ب) برای هر تست، است.

الف. تست کلامی

تست کلامی شامل ۶۰ سؤال ۳ گزینه‌ای است؛ که ۱۱ سؤال انعطاف‌پذیری، ۱۱ سؤال پیچیدگی، ۱۶ سؤال سیالی و ۲۲ سؤال آن ابتکار را می‌سنجند.

ب. تست تصویری

تست تصویری از ۳ فعالیت ۱۰ دقیقه‌ای تشکیل شده است:

  1. ساختن تصاویر: بخش ساختن تصاویر، از فرد می‌خواهد از شکل داده شده (یک گردی یا قطره) استفاده کرده و یک تصویر بسازد.
  2. تصاویر ناتمام: در بخش شکل‌های ناتمام از فرد خواسته می‌شود تصاویر ناتمام داده شده را کامل کرده و نام‌گذاری کند.
  3. تصاویر تکرار شده: فعالیت تصاویر تکرار شده از فرد می‌خواهد که از دایره‌ها و خط‌های داده شده برای ساخت یک نقاشی پرمعنا استفاده کند.

نمره‌گذاری این آزمون معمولاً بر اساس سیالی (یعنی تعداد پاسخ‌های مرتبط)، انعطاف‌پذیری (یعنی دسته‌بندی‌های متفاوت پاسخ‌ها) و پیچیدگی (یعنی میزان جزئیات پاسخ‌ها) انجام می‌شود؛ و نمره خلاقیت از مجموع این چهار نمره به دست می‌آید. هرچه نمره خلاقیت بیشتر باشد، نشان‌دهنده بالاتر بودن خلاقیت فرد است.