اختراع-اقدامات ایران در همکاری ثبت بین المللی اختراع

ایران به معاهده همکاری ثبت بین المللی اختراع (PCT (patent  Cooperation Treaty  که در سال ۱۳۴۹ در واشنگتن منعقد شده و اصلاحی آن در سال های ۱۳۸۰، ۱۳۶۲، ۱۳۵۸ انجام شده ملحق شده است که در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در ۱۶/۸/۱۳۸۶ شورای نگهبان آن را تایید نموده است ولی تاکنون سند تصویب جهت لازم الاجرا شدن به دبیرخانه WIPO داده نشده است.
هدف معاهده مزبور تسهیل تشریفات ثبت بین المللی اختراع از طریق همکاری در تهیه نمونه‌هایی مانند اظهارنامه و پر کردن آن توسط هر یک از اعضاء PCT و تشکیل پرونده توسط متقاضی با پرداخت هزینه مربوط می‌باشد.

مطالب مرتبط