سنجش خلاقیت _ آزمون دوم

سنجش خلاقیت-آزمون دوم

1 ) اغلب مشکلات به هر شکل هر می‌شود.

 •  درست
 •  غلط

 

2 ) در برخورد با مشکلات به کمال طلبی شهرت دارم.

 •  درست
 • غلط

 

3 ) معمولاً جواب اولی که به ذهن می‌رسد ، جواب درستی است.

 •  درست
 •  غلط

 

4 ) من ، اغلب مشکلات را عقب می‌اندازم به امید آنکه راه‌حل پیدا شود.

 •  درست
 • غلط

 

5 ) من ، اغلب تحت تأثیر مسائل دشوار کلافه می‌شوم

 •  درست
 • غلط

 

6 ) اغلب می‌گذارم دیگران به‌جایم تصمیم بگیرند

 •  درست
 •  غلط

 

7 ) شغلی را دوست دارم که مجبور نباشم تصمیمات دشوار بگیرم

 •  درست
 • غلط

8 ) هرگز متوجه نمی‌شوم که اجاره خانه‌ام را چگونه داده‌ام

 • درست
 •  غلط

 

9 ) برایم دشوار است بگویم،  راه‌حلم مفید و مؤثر است

 •  درست
 •  غلط

 

10 ) پذیرفتن راه‌حل از کسی که از من جوان‌تر است ، برایم دشوار است

 •  درست
 •  غلط

 

محاسبه امتیازات

به ازای هر جواب درست 1 امتیاز و به ازای هر جواب غلط 0 امتیاز به خود اختصاص دهید.

 جدول محاسبه امتیازات

 •  امتیاز 3-0 یعنی شما حلال خوب مشکلات هستید و اگر نیازی به حل خلاقانه مشکلات باشد ، کار درستی است که شمارا خبر کنند و به دنبال راه‌حل‌های منطقی می‌گردید
 •  امتیاز 6-4 یعنی در حل خلاقانه مشکلات در حد متوسط هستید
 •  امتیاز 10-7 یعنی توانایی شما در حل خلاقانه مشکلات ضعیف است.