[toc]

[ult_tab_element][single_tab title=”منابع و سر فصل ها” tab_id=”1556451625795-8″]

به زودی به‌طور کامل به تدریس این مبحث خواهیم پرداخت.

[/single_tab][single_tab title=”مطالب مورد نیاز” tab_id=”1556451625883-7″]

با سلام از مسیر های زیر می‌توانید فیلم آموزش مطالب مورد نیاز را دانلود نمایید.

رگرسیون

معرفی عمومی رگرسیون

رابطه رگرسیون خطی

I am raw html block.
Click edit button to change this html

حل چندین مثال در رابطه رگرسیون

[/single_tab][single_tab title=”تمرین” tab_id=”1556451757611-2-4″]

تمرین بخش رگرسیون

https://www.aparat.com/v/OmlGJ

[/single_tab][single_tab title=”پروژه” tab_id=”1556451769302-3-9″]
عنوان:

فراگیری نرم افزار SPSS

توضیحات:

موارد تدریس شده را با استفاده از نرم افزار بدست آورده و با نتایح حل دستی مقایسه نمایید.

 

پروژه تحقیقاتی

موضوع:

کاربرد امار و احتمالات در علوم مختلف را بیان کنید.

تذکر: فقط بر یک موضوع خاص با تنوع مثال تمرکز داشته باشید.

نحوه تحویل:

طبق استاندارد‌های پروژه نویسی

[no_toc]

[/single_tab][/ult_tab_element]