[toc]

به زودی به‌طور کامل به تدریس این مبحث خواهیم پرداخت.

با سلام از مسیر های زیر می‌توانید فیلم آموزش مطالب مورد نیاز را دانلود نمایید.

رگرسیون

معرفی عمومی رگرسیون

رابطه رگرسیون خطی

I am raw html block.
Click edit button to change this html

حل چندین مثال در رابطه رگرسیون

تمرین بخش رگرسیون

https://www.aparat.com/v/OmlGJ

عنوان:

فراگیری نرم افزار SPSS

توضیحات:

موارد تدریس شده را با استفاده از نرم افزار بدست آورده و با نتایح حل دستی مقایسه نمایید.

 

پروژه تحقیقاتی

موضوع:

کاربرد امار و احتمالات در علوم مختلف را بیان کنید.

تذکر: فقط بر یک موضوع خاص با تنوع مثال تمرکز داشته باشید.

نحوه تحویل:

طبق استاندارد‌های پروژه نویسی

[no_toc]

منابع و سر فصل ها

به زودی به‌طور کامل به تدریس این مبحث خواهیم پرداخت.

مطالب مورد نیاز

با سلام از مسیر های زیر می‌توانید فیلم آموزش مطالب مورد نیاز را دانلود نمایید.

رگرسیون

معرفی عمومی رگرسیون

رابطه رگرسیون خطی

I am raw html block.
Click edit button to change this html

حل چندین مثال در رابطه رگرسیون

تمرین

تمرین بخش رگرسیون

https://www.aparat.com/v/OmlGJ

پروژه
عنوان:

فراگیری نرم افزار SPSS

توضیحات:

موارد تدریس شده را با استفاده از نرم افزار بدست آورده و با نتایح حل دستی مقایسه نمایید.

 

پروژه تحقیقاتی

موضوع:

کاربرد امار و احتمالات در علوم مختلف را بیان کنید.

تذکر: فقط بر یک موضوع خاص با تنوع مثال تمرکز داشته باشید.

نحوه تحویل:

طبق استاندارد‌های پروژه نویسی

[no_toc]

فهرست