نقشه برداری هوایی – انواع تصویر و عکس

نقشه برداری هوایی - انواع عکس و تصویر مقدمهدر پست قبلی درباره‌ی گرایش های رشته نقشه برداری هوایی صحبت کردیم. حال میخواهیم اطلاعات جدیدی درباره‌ی عکس و تصاویر در نقشه برداری هوایی بیان کنیم.تعریف عکس منظور از عکس، تصویری است…
Read More

نقشه برداری هوایی – مقدمه‌ و گرایش ها

folder_openرباتیک, علمی
commentبدون دیدگاه
نقشه برداری هوایی - مقدمه‌ و گرایش ها مقدمهنقشه برداری به عنوان قدیمی ترین حرفه در جهان شناخته می شود که ریشه‌ی آن به تمدن های بزرگ دوران باستان باز می گردد، مانند بابلی ها، یونانی ها و مصری ها.…
Read More

انواع موتور های الکتریکی – موتور های خاص(2)

folder_openرباتیک, علمی
commentبدون دیدگاه
انواع موتور های الکتریکی - موتور های خاص(2) مقدمهدر قسمت های قبل به توضیح درمورد انواع موتور های الکتریکی پرداختیم. حال میخواهیم بخش دوم موتور های خاص الکتریکی را شرح دهیم.موتور هیسترزیسیدر یک موتور خاص دیگر، از پدیده هیستریزیس برای…
Read More

انواع موتور های الکتریکی – مقایسه موتور های براش و براشلس

folder_openرباتیک, علمی
commentبدون دیدگاه
انواع موتور های الکتریکی - مقایسه موتور های براش و براشلس مقدمهدر پست قبلی درباره موتور های پله ای و براشلس صحبت کردیم. حال میخواهیم تفاوت های میان موتورهای براش و موتورهای برشلس را با هم مقایسه کنیم.در شکل زیر…
Read More

انواع موتور های الکتریکی – موتور های خاص(1)

انواع موتور های الکتریکی - موتور های خاص(1) مقدمهپست های گذشته راجب موتور های AC و موتور های DC صحبت کردیم، حال میخواهیم درباره موتورهای خاص الکتریکی صحبت کنیم. موتور های خاصموتورهای پله ای (stepper motor)موتورهای پله ای یکی از…
Read More