نحوه ثبت اختراع بین المللی وشرایط آن چیست؟

مراحل ثبت اختراعات بین المللی به شرح زیر می‌باشد:

یکی از مدارک بسیار مهم در این زمینه نظیر ثبت اختراع داخلی اظهارنامه می باشد. متقاضی ثبت اختراع بین المللی می‌تواند اختراع خود را با پر کردن اظهارنامه بین المللی و نقشه‌های اختراع و توصیف آن با قید عنوان اختراع مراتب را از طریق WIPO به اتحادیه بین المللی همکاری در ثبت اختراعات بین المللی ارسال دارد که پس از بررسی مقدماتی و پذیرش برای متقاضی به موجب ماده ۸ بند ۲ حق تقدم در ثبت اختراع بین المللی ایجاد می شود (مستفاد از ماده ۱ و ۵۰ معاهده). لازم به ذکر است که دفتر بین المللی به موجب ماده ۵۰ معاهده می‌تواند با ارائه اطلاعات دیگر متقاضی را از اختراعات قبلی مطلع سازد

ملاحظه می شود که صاحبان اختراع می‌توانند با تقدیم اظهارنامه‌ای به WIPO اختراع خود را با همکاری آن سازمان در سطح بین المللی به ثبت رسانیده و نسبت به عرضه و فروش آن در بازارهای جهانی اقدام نمایند. اظهارنامه بین المللی اختراع شامل درخواست، توصیف و شرح اختراع، ادعا یا ادعاها، نقشه های فنی (در صورت لزوم) و چکیده اختراع می باشد. این ها از مهمترین نکات برای ثبت اختراع می‌باشد و درج آن در اظهارنامه ضروری است. دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی اظهارنامه بین المللی را بلافاصله بعد از اتمام ۱۸ ماه از تاریخ ادعای حق تقدم افشا و منتشر می‌کند. اظهارنامه بین المللی منتشر شده، تمام متون تسلیم شده توسط متقاضی، گزارش جستجوی بین المللی و هر نوع اصلاح ادعاها توسط متقاضی طبق ماده ۱۹ قانون و نیز هر گونه بیانیه طبق بند ۴،۱۷ آیین نامه اجرایی قانون PCT را شامل می‌شود. در صورتی که اظهارنامه بین المللی به یکی از زبان های عربی، چینی، ژاپنی، روسی، آلمانی، فرانسوی، اسپانیایی و یا انگلیسی باشد به همان زبان منتشر می شود.

مطالب مرتبط